Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Ülkemizde Nüfus Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 3. Ünite Ülkemizde Nüfus Sayfa 123, 124, 125 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları

Ülkemizde Nüfus Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı 

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

 • Cevap

(Y) 1. İnsanların sivil toplum kuruluşlarında çalışma özgürlüğünün olması yerleşmeyi etkileyen etmenlerden biridir. (Sivil toplum kuruluşlarında çalışma gönüllük esasına göre olduğu için doğrudan yerleşime etki etmez.)
(D) 2. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması nüfusu artıran bir etkendir.
(D) 3. Ülkemizin doğusundaki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği batısına göre daha az olduğundan buradaki nüfus daha azdır.
(Y) 4. Göç herhangi bir neden olmaksızın uzun süre başka bir yerde yaşamak için yapılan yer değiştirme durumudur. (Her göçün bir nedeni vardır. Bu nedenlerden bazıları ekonomik, sağlık, terör gibi nedenlerdir.)
(Y) 5. Anayasaya göre yerleşme hürriyeti hiçbir şekilde kısıtlanamaz. (Anayasa’nın 23. maddesine göre sağlık, güvenlik gibi nedenlerle yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir.)

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

 • Cevap: 6. yerleşim, 7. ticaret, 8. ticaret yolları, 9. kent, 10. mübadele, 11. pasaport

6. Nehir kenarları ve deniz kıyıları yerleşim için tercih edilen yerlerdendir.
7. Türkiye nüfus haritasını inceleyen biri ticaret bölgelerinin nerelerde yoğun olduğu bilgisine ulaşabilir.
8. İstanbul’un nüfusunun yoğun olma nedenlerinden biri de ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır.
9. 1980’li yıllardan itibaren kent nüfusu kır nüfusuna göre daha fazla olmaya başlamıştır.
10. Savaş ya da başka nedenlerle ülkeler arası yapılan nüfus değişimine mübadele denir.
11. Yurt dışına çıkmak için pasaport gereklidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı 

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

13. “Daha siz küçükken kömür madeninde çalışmak için buraya gittim. Bir süre çalışıp bir miktar para kazanınca geri döndüm. Ancak bu böyle sürüp gidemezdi. En iyisi şimdi yaşadığımız Zonguldak’a göçmek ve ailece burada yaşamaktı.”

Yukarıdaki açıklamaya göre Zonguldak ilimizin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Doğal güzellikleri    B) İklimi    C) Yer altı kaynakları    D) Yoğun nüfusu

 • Cevap: C

14.Grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hangi yıllar arasındaki artışın diğerlerine göre fazla olduğuna
B) 1990-2000 yılları arasında ülkemizin dışarıdan göç aldığına
C) Yakın geleceğe dair nüfus artışı hakkında tahmin yapmaya
D) Nüfusun en az ve en fazla olduğu yılları tespit etmeye

 • Cevap: B

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı 

15. Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Barınma imkânlarından yoksundur. B) Çok sayıda öğrencisi olan bir şehirdir.
C) Eğitim oranı yüksektir. D) Kültürel faaliyetler yaygındır.

 • Cevap: A

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde göç ile ilgili neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Savaş-Insan hakları ihlali
B) Tarımda makineleşmenin artması-Kır-kent nüfus oranının değişmesi
C) Doğal afet yaşanması-Arama kurtarma
D) Doğum oranının ölüm oranından yüksek olması-Nüfusun artması

 • Cevap: B

17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi vatandaşın yerleşme ve seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmasına bir örnektir?

A) Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı olmak
B) Salgın hastalık nedeniyle bulunduğu kasabadan çıkamamak
C) işlediği bir suçtan dolayı tutuklanmak
D) Terör baskısı nedeniyle yaylaya gidememek

 • Cevap: D

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

18. Nüfus sayımları neden önemlidir? Açıklayınız.

 • Cevap: Nüfus sayımı ile birlikte ülkenin genel nüfusu, kadın ve erkek nüfus oranı, okuryazar oranı belirlenir. Böylece eğitim, sağlık, ulaşım gibi alt yapıların nüfus için yeterli olup olmadığı anlaşılır. Ülkenin kalkınması için gereken yatırımlar nüfusa göre yapılandırılır.

19. İnsanlar geçmiş dönemlerde yerleşim yeri olarak nereleri tercih etmişlerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: İnsanlar geçmiş dönemde geçimlerini sağlayabilmek için tarıma elverişli verimli toprakların ve su kaynaklarının bulunduğu, hayvancılığın yapılabileceği güzel meraları yerleşim yeri olarak tercih etmişlerdir.

20. Ülkemiz nüfusunu artıran sebepler nelerdir?

 • Cevap: Ülkemizin nüfusu doğal yollar ve göç ile artmaktadır. Ülkemiz, eğitim imkanları, sağlık olanakları, turizm ve zorunlu göç için tercih edilen bir ülkedir.

21. Büyük şehirlerin yoğun göç alıyor almasının sebepleri nelerdir?

 • Cevap: Büyük şehirlerde iş imkanları küçük şehirlere göre daha fazladır. Ayrıca ulaşım, eğitim, sağlık ve turizm gelişmiştir. Bu nedenle büyük şehirler yoğun göç almaktadır.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma.
2. Konya’nın Çumra ilçesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri.
3. Sığınmacı, savaş ya da başka nedenlerle başka bir ülkeye sığınanlar.
4. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tümü.
5. Yurt dışına çıkışta gerekli olan belge.
6. Yeryüzünde, sınırları belli geniş ya da küçük bir bölgedeki insanların toplam sayısı.
7. Bir yerden bir yere kısa süreliğine gitme.
8. Göç nedenlerinden biri.
9. Japonya’nın ve dünyanın en kalabalık şehri.
10. Ülkemizde, nüfus miktarı gibi resmî istatistikleri hazırlayan kurumun kısa adı.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı Bulmaca

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 3. Ünite Ülkemizde Nüfus Sayfa 123, 124, 125 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
18
clap
5
love
3
unlike
2
happy
2
angry
1
confused
1
sad

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!