Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Ülkeler Arası Köprüler Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Sayfa 225, 226, 227 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları

Ülkeler Arası Köprüler Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı 

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargdann doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

 • Cevap

(D) 1. Türkiye küresel sorunlara çözüm arayan birçok uluslararası kuruluşa üyedir.
(Y) 2. Birleşmiş Milletler, kendisine bağlı bir kuruluş olan FAO ile ülkelere kredi vermektedir.
(D) 3. Kalıp yargı bir kişi hakkında zihinde önceden oluşturulmuş birtakım izlenimlerdir.
(Y) 4. Küresel ısınma, dünyada ısınma için kullanılan yakıt miktarını azaltmıştır.
(Y) 5. Tsunaminin önlenmesi için ağaç dikilmelidir.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

 • Cevap

NATO, zorunlu göç, önyargı, rol, UNICEF, barış, UNESCO

6. Bir kişi ya da olay hakkında yeterli bilgi edinmeden karara varmaya  ön yargı  denir.
7. Uyum, karşılıklı hoşgörü ile oluşturulan ortama  barış  denir.
8. UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun kısa adıdır.
9. Üyesi olunan grupta üstlenilmesi gereken sorumluluklara  rol denir.
10. İnsanların yaşadıkları yerden kendi iradeleri dışında ayrılmalarına  zorunlu göç  denir.
11. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani kısa adıyla NATO uluslararası bir askerî kuruluştur.

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

a. Sel   b. Açlık   c. Ayrımcılık   ç. Küresel sorun    d. Deprem    e. Küresel iklim değişikliği

1. Yaşamım sürdürecek yeterli gıdaya ulaşamama. (b)

2. Bir kişiye ya da gruba ön yargılı davranma. (c)

3. Kuraldık, sel ve kasırgaların artması. (e)

4. Yeryüzünün su altında kalması. (a)

5. Binaların yıkılmasına sebep olan doğal afet. (d)

6. Dünyanın birçok yerinde yaşanan sorunlar. (ç)

7. Daha iyi yaşam koşulları için başka ülkeye gitme. ()

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı 

13. Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnek olarak verilebilir?

A) Karanfil güzel kokan bir çiçektir. B) Japonlar çok çalışkandır. C) Yılan sürüngen bir hayvandır. D) Hoşgörü iletişime katkı sağlar.

 • Cevap: B

14. I. Açlık II. Terör III. Savaş IV. Yangın Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel sorun değildir?

A) I-II B) II-III C) III-IV D) IV

 • Cevap: D

15. “Böyle olacağını biliyordum.” Bu sözü söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ayrımcı B) Bencil C) Çalışkan D) Ön yargılı

 • Cevap: D

16. “Bu sorunun çözümü için orman varlığımızı korumalı hatta artırmalıyız.” Bu sözü söyleyen kişi hangi küresel sorunlara çözüm önermektedir?

A) Bulaşıcı hastalıklar B) Göç C) Küresel ısınma D) Savaş

 • Cevap: C

17. I. Terör II. Savaş III. Deprem IV. Çığ V. Açlık Yukarıdakilerden hangileri doğal afettir?

A) I-II-III B) II-III-IV C) IV-V D) III-IV

 • Cevap: D

18. “Kalıp yargı ve ön yargı” konusunda duyarlı bireyler hangi değer ve becerileri benimsemişlerdir?

A) Saygı – Problem çözme becerisi B) Problem çözme becerisi – Düşünme becerisi C) Saygı – Tablo çizme becerisi D) Özgürlük – Değişim ve sürekliliği algılama becerisi

 • Cevap: A

19. Bir ülkenin uluslararası ekonomik kuruluşlarla olan ilişkilerinin ülke ekonomisine katkısı konusuna aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

A) Ülke bilimsel gelişmelerden haberdar olur. B) Ülke ürünlerini satmak için pazar bulabilir. C) Ülke, halkı başka ülkelerin kültürünü tanır. D) Başka ülkelerden eğitim desteği sağlanır.

 • Cevap: B

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı 

20. Kalıp yargıların ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Kalıp yargılar toplumsal yaşama, gelenek ve göreneklere ya da kişisel eğilimlere dayalı olarak meydana gelir.

21. Üç tane küresel sorun belirleyerek bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinizi yazınız.

 • Cevap: Göç, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasıyla; açlık ülkeler arası işbirliği ile; terör ise silahlanmanın sona ermesiyle sona erebilir.

22. BM’ye bağlı kuruluşların hangileri küresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır?

 • Cevap: WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) meteorolojiyi standart hale getirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

23. Türkiye’nin ilişkide bulunduğu ekonomik bölgelere ve kuruluşlara katkıları nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Türkiye ekonomik bölgelere bir geçiş noktası olarak katkı sağlamaktadır. Örneğin; Asya ve Avrupa ülkeleri arasında ulaşım yollarını sağlayarak ekonomik ve siyasi gelişmelere faydalı olmaktadır.

24. Kalıp yargılar kültürler arası ilişkileri nasıl etkiler?

 • Cevap: Bu durum kültürlerin birbirini doğru tanımasına engeldir. Bazı kültürlerin daha derin incelenmesinde sorunlar meydana gelebilir. Aynı zamanda insanların birbirinden uzaklaşmasına veya iletişimsizliğe yol açabilir.

25. Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan birini seçiniz. Bu kuruluşun çalışmalarını kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Atmosferde bulunan metan, su buharı ve karbondioksit gibi gazların güneşten gelen ve yansıyan ışınları tutarak dünyanın ısınması. SERA ETKİSİ
2. BM’ye bağlı ülkelere kredi vermesiyle tanınan bir uluslararası kuruluş.DÜNYA BANKASI
3. Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu.SAYGI
4. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kısa adı.TÜRK KONSEYİ
5. Dünya çapında etkili olan. KÜRESEL
6. BM’ye bağlı uluslararası eğitim bilim ve kültür örgütünün kısa adı. UNESCO
7. Amaçları ve çıkarları bir olanların bu yolda çalışmalarını birleştirmeleri durumu. İŞBİRLİĞİ 
8. Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı, önceden verilmiş yargı. ÖN YARGI
9. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma.GÖÇ
10. Belli bir durum çerçevesinde düşünebilme, ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar verebilme, eldeki imkânları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşma. PROBLEM ÇÖZME

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Sayfa 225, 226, 227 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!