Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Etkinlik Soruları ve Cevapları

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir? Geçen yıl öğrendiğiniz bilgileri dikkate alarak açıklayınız.

 • Cevap: Orta Asya’daki iç karışıklıklar ve nüfusun artmasıyla beraber karşılaşılan beslenme sorunları, doğal afetlerin de bu zamanlara denk gelmesinden ötürü Türkler Anadolu’ya göç etmişlerdir. Çünkü Anadolu’da geniş otlaklar vardır, zengin akar suların diyarıdır. Bunun yanında geçiş yolları üzerinde yer alması, Anadolu’da hüküm süren devletlerin otoritelerinin çok güçlü olmaması gibi sebeplerle Türkler Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?

 • Cevap: Çünkü Kayı boyunun en önemli özelliklerinden biri savaşçı bir boy olmalarıdır. O dönemde en iyi ok kullanan savaşçılarından bir çoğu Kayı boyundandı. Bundan ötürü de ok ve yay Kayıların sembolüdür diyebiliriz. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayılan ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

 • Cevap: O dönemde Bizans’ta taht kavgaları hüküm sürmekteydi. Bizans eski gücünü yitirmişti. Bizans Tekfurları yönettikleri halktan ağır vergiler almaktaydı. Bu durum Anadolu’da bir otorite boşluğunun olmasına neden olmaktaydı. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollar’a yenilmesi onları zayıflatmış bundan ötürü de Anadolu’da Moğol baskısı hakim olmuştur. Bu ortamda Kayı ve diğer boylar kendilerine yurt edinmekte çok zorlanmamışlar, ancak bir çok devletin baskısını da hissetmek zorunda kalmışlardır.

Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız.

 • Cevap:  Osmanlı Beyliği mensubu olan insanların barış içinde yaşamaları beylik içinde huzurun gelişmesini sağlarken aynı zamanda toplumun her kesiminin beyliği sahiplenmesini de sağlamıştır. Bu da Beylik içinde ikilikleri ortadan kaldırmış ve Beyliğin büyümesine katkı sağlamıştır.

Haritada Kayıların ilk yerleştikleri yerleri işaretleyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

Osman Bey’in bağımsızlığını ilanı Âşık Paşazâde Tarihi’nde şöyle anlatılmaktadır:

Osman Bey’in Karacahisar’ı almasından sonra çok sayıda insanın gelip yerleşmesiyle Karacahisar kısa zamanda mamur oldu. Halk, Dursun Fakih’ten buraya kadı tayin etmesini ve cuma namazı kılınmasını istedi. Dursun Fakih, bu isteği Osman Beye iletti. Osman Bey “Ne gerekiyorsa yapılsın.” deyince Dursun Fakih: “Hanım! Sultandan izin almak gerektir.” dedi. Bunun üzerine Osman Bey:

“Bu şehri kendi kılıcımla aldım, sultanın bunda ne dahli var ki ondan izin alalım, ona sultanlık veren Allah bana da hanlık verdi. Eğer minneti şu sancaksa ben, kendi sancağımı kaldırarak düşmanlarla uğraştım. Eğer o, ben Selçuk hanedanındanım derse ben de Gökalp nesliyim. Eğer bu vilayete ben onlardan önce geldim derse Süleyman Şah dedem onlardan daha önce geldi.”dedi. Halk, bu sözlerden razı oldu. Kadılık ve hatiplik Dursun Fakih’e verildi. Cuma hutbesi Karacahisar’da okundu.

Âşık Paşazade Derviş Ahmed Aşıki, Aşık Paşazâde Tarihi, s.59-60 (Düzenlenmiştir.)

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık devletin 1302’de Koyunhisar Savaşı’ndan sonra kurulduğunu şöyle açıklamaktadır:

Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan Koyunhisar Savaşı, Osman’ı bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Çağdaş kaynak Pachymeres (Pakimeres) onun bu zaferle şöhretinin Kastamonu bölgesine kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. Bu zafer Osman’a bir hanedan kumcusu karizması kazandırmış, kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Biz 1302 tarihini Osmanlı hanedanının, dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin kesin kuruluş tarihi olarak kabul edebiliriz.

Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye Osmanlı Tarihi Üzerine Araştırmalar I, s. 17 (Düzenlenmiştir.)

1. İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?

 • Cevap: Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı’dır. 

2. İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?

 • Cevap: Kendi kılıcı ile mücadele etmek, ilk başlarda bu topraklara gelmek, savaşta sancakla savaşmak, Gökalp neslinden gelmek.

3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?

 • Cevap: Çünkü tarihçiler aynı olayı farklı şekilde yorumlayabilmektedirler. Mesel kimi tarihçi bazı gelişmeleri devletin kurulmasında yeterli görürken kimisi ise farklı olayların oluşması ve durumların gelişmesini kabul etmektedir. 

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?

 • Cevap: İkincisi daha bilimsel geldi. O yüzden ben ikincisini benimsedim.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

 • Cevap:

Rumeli’de iç karışıkların ve siyasi otorite boşluğunun olması

Rumeli halkının ağır vergilerden bunalması

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de elde ettiği ilk toprak parçası Bizans imparatoru Kantakuzen tarafından Osmanlı’ya verilen Çimpe Kalesi olmuştur. Rumeli’de toprak elde edilmesi sürecinde bu kale Osmanlı’nın askeri üssü olarak görev görmüştür. Çimpe kalesinin elde edilmesi sonrasında Gelibolu, Tekirdağ, Malkara, Çorlu ve Lüleburgaz bölgeleri de Orhan Bey tarafından Osmanlı himayesine katılan topraklar olmuştur. Bu doğrultuda Rumeli bölgesinde fetihleri kolaylaştıran en önemli etken Karesi Beyliği’nin Osmanlı himayesine katılması olmuştur. Karesi Beyliği deniz gücü ile bilinen önemli bir beyliktir. Bu doğrultuda Osmanlı, Ege denizinde bir güç olmuş, Rumeli’de fetihler kolaylaşmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devletine neler kazandırmıştır?

 • Cevap: Osmanlı’nın Ege, Karadeniz ve Marmara’da denizler üzerindeki faaliyetlerde söz sahibi olmasını kurulacak olan güçlü donanmanın da ilk filizlerinin atılmasını sağlamıştır. Bunun yanında Avrupa’yı feth etmek daha da kolaylaşmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

 • Cevap:

Ordunun yayalardan ve atlılardan oluştuğu

Padişahın ordunun başında sefere katıldığı

Fethedilen kalelerin burçlarına Osmanlı bayrağının dikildiğinin

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

Tarihî Köprü TİKA Eliyle Restore Edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Balkanlar’daki en büyük restorasyon projelerinden Tarihî Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü Restorasyonu Projesi’ni başlattı. Bu proje ile Bosna Hersek’teki ortak kültürel miras koruma altına alınarak köprünün gelecek nesillere aktarılmasına imkân sağlandı.
Osmanlı tarihinin en önemli sadrazamlarından biri olarak kabul edilen Sokullu Mehmet Paşa adına Bosna Hersek’in doğusundaki Visegrad (Vişegrat) Sokullu Mehmet Paşa Koprüsü’ Bosna Hersek
şehrinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Drina Köprüsü, ülkedeki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor. Drina Nehri üzerine 1571-1577 yıllarında inşa edilen ve “Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü” olarak da bilinen tarihi köprü, Mimar Sinan’ın Bosna Hersek’teki imzası olarak bugün de tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor…

1. Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir

2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?

 • Cevap: Çünkü geçmişini bilmeyen, geçmişinin her türlü değerine sahip çıkmayan devletler yıkılmaya mahkumdur. Devletleri devlet yapan en önemli unsur birlik duygusudur. Birlik için de ortak geçmiş değerlerinin hep beraber korunması gerekmektedir.

3. Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?

 • Cevap: Mesela bir çok yere cami, çeşme, garibanlar için aş evi, hastane, misafir evi, kervansaray yaptırmıştır.

4. Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?

 • Cevap: İki taraf için de önemli bir işbirliği yaratma durumu vardır. Kültüre ve siyasi ilişkilerin gelişmesini sağlarken aynı zamanda beraber davranma sayesinde düşmanca davranışların olmaması da diğer artıdır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

İskân politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.

Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?

 • Cevap: Çünkü Osmanlı Avrupa için bir tehlike oluşturmaktadır. Avrupa Osmanlı ilerlemesini durdurmak Osmanlıyı Avrupa’dan atmak için birleşmekten başka bir çare bulamadığı için Haçlı Seferleri adı altında Osmanlı’ya seferler düzenlemiş her defasında da yenilmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?

 • Cevap: Osmanlı Devleti, balkanlarda hoşgörülü bir siyaset izliyordu. Balkan milletlerine Osmanlı Devletinin adaletli davranması ve onların bu durumu benimsemiş olmaları sayesinde Osmanlıya karşı bir isyan olmamıştır. Bundan ötürü Osmanlı Devleti balkanlarda pek fazla toprak kaybetmemiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

Metinleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

… Vardılar, oğlan devşirdiler. Getirip Anadolu’da Türk kavmine üleştirdiler. Çift sürdüler. Bunlar hizmet gördüler ve Türkçe öğrendiler. Üç yıl, dört yıl olduktan sonra getirip devlet kapısında yeniçeri yaptılar. Ak börk giydirdiler. Aslında yeniçerinin kuruluşu budur. O vakitten beri adını yeniçeri koydular.
Oruç Beğ Tarihi, s. 38

Bir ülke alındıktan sonra padişah kâtibi o yöreye gelir ve erkek çocukları yeniçeri olarak askere alır. Her biri için beş altın öder ve onları Anadolu’ya yetiştirilecekleri yere gönderir. Şayet buradan aldığı çocuk yeterli gelmezse kendi ülkesindeki erkek çocuklara sahip Hristiyanlara gider…

1. Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?

 • Cevap: Devşirme Sistemi’nden bahsedilmektedir.

2. Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?

 • Cevap: Yeniçeri Ocağı. 

3. Çocuklar neden Türk ailelere verilmektedir?

 • Cevap: Türk gelenek ve göreneklerine Türk töresine uygun yetiştirilip devlet sevgisi ve adabı kazansınlar diye. 

4. Saray için seçilen çocukların özellikleri neler olabilir?

 • Cevap: Zeki, akıllı, bilgili, sadık, gelişime açık çocukları saraydaki hizmetler için ayırmakta ve yetiştirmektedirler.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

 • Cevap: Askeri sınıf, padişahın kendilerine dini ya da idari yetki tanıdığı devlet görevlilerinden oluşuyordu. Yönetilen kesim ise reaya yani halk kesimidir. Yönetenlerle, yönetilenler arasındaki en önemli fark, yönetenlerin devlete vergi vermemesi, yönetilenlerin vergi vermesidir.

Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

 • Cevap
 • Benzer yönler: Günümüzde de halk vatanına bayrağına milletine bağlıdır. Vergi vermekte askerlik görevini yapmaktadır.
 • Farklı Yönler: Eskiden padişahlık vardı şimdi Cumhuriyet var. Eskiden Devşirme sistemi vardı şimdi yok. Eskiden gayrımüslimler vergi vermezdi şimdi veriyorlar.Eskiden halk kul idi şimdi özgür.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

Minyatürleri inceleyiniz. Hangi ekonomik faaliyetlerle ilgili olduklarını altlarına yazınız.

 • Cevap

Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet hâline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.

Gaza ve cihat: Osmanlı Devletinin gaza ve cihat yaptığını duyan gazilerin Osmanlı Devletine katılması askeri gücü arttırmış fetihleri kolaylaştırmıştır.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
17
love
4
happy
4
clap
3
confused
2
unlike
1
sad
1
angry

2 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!