Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 158, 159, 160, 161 Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Etkinlik Soruları ve Cevapları

Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı 

Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünlere ve bu ürünlerin yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığına örnekler veriniz.

 • Cevap: Üretim alanında kullanılan araç- gereçler de teknolojiyle birlikte gelişmiştir. Üretim alanında teknolojinin geliştirdiği makineleri tarım ve sanayi aletleri olarak ayırabiliriz.Tarım ve sanayi alanında geliştirilen ve kullanılan yeni aletler ve makineler hem maliyeti düşürmüş hem de ürünü artırmıştır.

Değirmenlerin yerini fabrikaların almasının sebepleri nelerdir?

 • Cevap: Günümüzde değirmenlerin yerini fabrikalar almıştır. Çünkü teknoloji ve teknik imkanlar hızla gelişmekte ve her geçen gün daha hızlı ve verimli çalışan makineler elde edilmektedir. Buğday ya da mısır öğütme işinde de makineler kullanılmaktadır. Bu nedenle değirmenlerin işini fabrikalar almıştır. Fabrikalarda üretilen buğdaylar yine endüstriyel olarak makineler tarafından paketlenmek ve raflardaki yerini almaktadır.

Değirmenden önce insanlar buğdaylarını un hâline getirmek için hangi yöntemleri kullanmışlardır?

 • Cevap: Değirmenden önce insanlar buğdaylarını un haline getirmek için daire şeklindeki taşların üst üste konarak bir hayvan tarafından çevrilmesini kullanmışlardır. Eşekler, taşların dönmesini sağlamak için kendi çevrelerinde dönmeye devam etmişler ve tanelerin öğütülmelerini sağlamışlardır.

Fabrikaların yaygınlaşması insanların yaşamlarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

 • Cevap: Fabrikalar, tedarik zincirleri ve mağazalar gibi pek çok alanda Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanım oranı giderek artıyor. Endüstri 4.0’ın Etkileri ile kısa zaman içinde fabrika ve üretim ortamlarında insan sayısının azalacağı; robot, teknoloji, program ve vasıta sayısının ise artacağı tahmin ediliyor.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı 

Geçmişten günümüze tarım alanındaki teknolojik gelişmeleri aşağıdaki tarih şeridi üzerine kronolojik olarak yazınız.

 • Cevap: Tarih öncesi çağlarda, tarımın temel ihtiyaçlarımızı karşılamada ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Bu yüzden toprağa tohum atmak için çubuklar kullanıldı. Bir zaman sonra taş ve çamurlarla su kanalları yapılarak topraklar sulandı. Zamanla madenler işlendi. Böylece kazma, orak, çapa ve toprağı sürmeye yarayan saban bulundu. Hayvanların gücünden daha fazla yararlanmak için koşum takımları yapıldı. Bazı hayvanlar yük taşımak, ulaşımı sağlamak için kullanılırken bazı hayvanlar da tarımda kullanıldı. Günümüzde ise traktörler ve biçerdöverler başta olmak üzere diğer gelişmiş araçlarla büyük tarım alanları kas gücüne gerek duyulmaksızın ekip biçilmeye, sulanmaya ve buralardan ürün toplanmaya başlandı.

Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 • Cevap

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha fazla alan ekilebilir hâle geldi. Bunun sonucunda üretim arttı.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Bunun sonucunda işsizlik arttı.

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yılın her mevsimi ürün elde edilebilir oldu. Bunun sonucunda taze ürünler halkın ihtiyacı için sunuldu.

Aşağıdaki sanayi kollarında gerçekleşen teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini yazınız.

Tekstil sanayisi

 • Cevap: Makineleşmenin getirisiyle geniş kullanım ve uygulama alanlarına sahip olan bu alanın imalatı yalnızca giyim sektörü ile sınırla olmayıp, aksesuar ve dekorasyon malzemelerini de etki alanında tutar.

Gıda sanayisi

 • Cevap: Gıda sanayi Dünyanın en büyük sanayilerinden biridir. Toplanan sebze, meyve ve tahıllar, çeşitli kaynaklardan sağlanan etler, süt, yumurta ve benzeri gıda maddeleri fabrikalarda değişik şekilde işlenmekte, ambalajlanmakta ve piyasaya arz edilmektedir. Gıda sanayisinin faaliyetleri ile gıda maddelerinin ve bunların üretimi, satılması, saklanması için kullanılan malzemenin sağlık şartlarına uygunluğu devletin denetimi altında bulunmaktadır.

Otomotiv sanayisi

 • Cevap: Her şeyin tekerleğin icadıyla başladığı otomotiv sektörü; yedek parça, akaryakıt, servis, sigorta, ulaşım gibi sektörlerle olan yakın ilişkisi dolayısıyla lokomotif bir sanayi dalıdır. Hatta gelişmekte olan ülkeler için adeta “anahtar” sektör olarak tanımlanabilir.

İnşaat sanayisi

 • Cevap: İnşaat bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı her çeşit yapının amacına uygun inşa etme sürecidir. İnşaat yapı ya da yapı çevresinin, altyapının projenin oluşturulma, montaj işlemidir. Büyük ölçekli inşaatlar kapsamlı birçok görevler içerir. İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, hava alanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde iş , tasarım mühendisi, proje mimarı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir, ve bütün işler proje yöneticisi tarafından yönetilir

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 

Haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Çiftçi Robotlar
Çok kısa bir zaman sonra tarlalarda çiftçi robotları görürseniz şaşırmayın.
Amerikalı David Dorhout (Deyvit Darhut), tohum eken robot yapmayı başardı. Bu robotlar güçlü algılayıcılar sayesinde daha önce tohum ekilen yerleri tespit edebiliyor. David Dorhout, çiftçi robot yapmaya nasıl ve neden karar verdiğini şöyle açıkladı:
“2007 sonbaharından beridir bu proje üzerinde çalışıyorum…

1. Tarımsal üretimin geleceği hakkında neler söylenebilir?

 • Cevap: Değişen iklim şartları, hızla yok olan tarım arazileri ve başta su olmak üzere tahrip olan yeraltı kaynakları ‘Dünya Gıda Günü’nü her geçen yıl daha da önemli hale getiriyor. O yüzden bitkisel üretimhayvancılıkormancılıkbalıkçılık ve su ürünleri gibi tarımsal sektörler bu karmaşık zorluğun aşılmasında kilit rol oynayabilir. İşte ‘aile çiftçiliği‘ bu noktada kritik önemde. Çünkü küçük ölçekli çiftçiler, yerel şartlara uyarlanmış sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimseyerek üretkenlik ve gelir açısından önemli kazanımlar elde edebilecek potansiyele sahip.

2. Tarımda robotların kullanılıyor olmasının ekonomik ve sosyal hayata olumlu ve olumsuz etkisi nedir?

 • Cevap:

Üretimde makineleşmenin olumlu yönleri şu şekildedir:
*Üretimde zaman tasarrufu sağlanmaktadır.
*Üretimde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
*Üretimde kolaylıklar sağlanmaktadır.
*Üretimde insan gücünün etkisi azalmaktadır.
*Üretimde maliyeti düşürmektedir.
*Üretimde kaliteyi arttırmaktadır.
*Geniş alanlarda ve çok çeşitli alanlarda üretimin yapılmasına elverişli olmaktadır.
Üretimde makineleşmenin olumsuz yönleri şu şekildedir:
*Çevre kirliliğinin oluşmasına neden olur.
*Canlı hayatının tehdit altında olmasına neden olur.
*Bitki örtüsünün bozulmasına neden olur.
*Toprak özelliklerinin bozulmasına neden olur.

3. Robotların insanları işsiz bırakacağını düşünüyor musunuz? Bir örnek üzerinden nedenini açıklayınız.

 • Cevap: Çok ileride evet bence işsiz bırakacak Çünkü bir insan bir robot gibi çalışamaz. Verim konusunda ve hata yapmama konusunda robotlar insanlardan daha iyidir. 

4. Çevrenizde üretimde kullanılan teknolojik ürünler nelerdir? Bu ürünlerin ekonomik ve sosyal hayata etkileri nedir?

 • Cevap: Teknolojiden hemen her alanda yararlanılmaktadır. Teknik imkanların gelişmesi üretimin de artması anlamına gelmektedir. Günümüzde özellikle tarım alanlarında teknik imkanlar kullanılmakta ve teknolojik ürünler üretimde yerini almaktadır. Teknolojik ürünlerin üretimde rol oynayanları traktör, biçerdöver, kamyon, dozer, harman makinesi gibi teknik ürünlerdir. bu ürünler ekonomik olarak daha fazla ürünü daha kısa sürede maliyeti düşük bir şekilde hasat etmeyi sağlar. Bu da sosyal olarak insanların daha çok kazanması ve refah seviyelerinin yükselmesine neden olur. Teknik imkanların artması üretimi arttırır, üretim artarsa ekonomik kazanç artar. Ekonomik kazanç da güç getirir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 158, 159, 160, 161 Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
17
love
9
happy
7
clap
6
unlike
5
sad
2
confused
2
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!