Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri Etkinlik Soruları ve Cevapları

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

Yandaki harita, Alman coğrafyacı Martellus (Martel- yus) tarafından 1491’de çizilmiştir.

Haritayı inceleyip aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Haritada hangi kıtalar yer almaktadır?

 • Cevap: Afrika, Avrupa, Asya vardır.

2. Martellus hangi kıtaların varlığını bilmemektedir?

 • Cevap: Amerika, Antarktika, Avustralya

3. Haritada hangi kıtalar gerçekte olduğundan çok daha farklı çizilmiştir? Neden?

 • Cevap: Asya ve Afrika. Çünkü Asya’da Japonya bitişik ve Süveş Kanalı o dönemde açılmamış olduğu için Afrika Asya ile birlikte beraber çizilmiştir. Oysa İkisi de ayrı çizilmek zorundadır günümüzde.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

Görsellerdeki gelişmeler coğrafi keşifleri nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Pusula özellikle kaşifler için ve de uçsuz bucaksız gibi görünen denizciler için çok ama çok önemli bir yere sahiptir. Pusula sayesinde insanlar yönlerini kolaylık bulmaktadırlar. Özellikle de bir yerden bir yere giden meslekler gibi örneğin denizciler için. Masmavi denizin yönlerini bulup bir çok kaşif coğrafi keşifler gerçekleştirmiştir. Çok uzun yıllar boyunca gemicilik dendiğinde akıllara Akdeniz gelirdi. Gemi yapımı ve denizcilikteki gelişmeler ilerledikçe dünya yavaş yavaş küçüldü. Yelkenli gemiler, yeni yeni yerler bulmak isteyen cesur kişileri dünyanın bilinmeyen yerlerine taşıdılar.

Sizce hangi keşif daha önemlidir? Neden?

 • Cevap: Bence en önemli keşifler barut, pusula ve kağıttır. Kağıt sayesinde bütün bilgiler kayıt altına alındı. Böylece bilgiler nesilden nesle aktarılarak gelişerek sonraki insanlara yol gösterici oldular. Bu da daha sonraki bir çok teknolojik gelişmenin de oluşmasını sağladı.

Keşifler daha çok hangi yöne doğru olmuştur? Neden?

 • Cevap: Daha çok Amerika ve Afrika kıtasına doğru olmuştur. Çünkü bilinmeyen yerler ve daha da önemlisi zenginliğin kullanılmamış bir çok kaynağın ana vatanı bu yerlerdi.

İpek ve Baharat yollarının konumunu düşündüğünüzde coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Osmanlı Devletini kötü etkilemiştir. Çünkü eskiden tek geçiş yoluna sahip Osmanlı ciddi ekonomik gelirler elde ederken artık yeni yollarla beraber gelirleri de düşüş göstermiştir. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

Metni okuyunuz ve soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
Amerika yerlilerinin kurduğu iki büyük imparatorluk için o gün, yani 1492 yılında Karayip Denizi’ndeki adalardan birinde yerlilerin ağaçların arkasına saklanarak kıyıya yanaşan yabancıları korku içinde izlediği gün, sonun başlangıcıydı. Aslında bu adadaki yerliler iki büyük yerli uygarlığından, Azteklerden ve Inkalardan çok uzakta yaşıyorlardı…

1. “Yabancılar”m gelmesi Amerikan yerlileri için neden kötüye işarettir?

 • Cevap: Çünkü onların doğal yaşam alanları yok edilecek onların her türlü zenginliği alıkonulacaktır. Bu da ilkel yaşayan ve ateşli silahlardan habersiz yaşayan yerlilerin yabancılar tarafından yok edilmesiyle sonuçlanacak kötü günlerin başlangıcına neden olacaktır.

2. Kolomb’un ardından pek çok insan Amerika’ya neden gitmiştir?

 • Cevap: Çünkü Kolomb yeni kıtada bir çok zenginlik olduğunu söylemektedir. Bu da para için yeni yaşam alanları için bir çok gezgincinin, kaşifin ve zengin olmak isteyen kişinin ilk adresi olacaktır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

 • Cevap:

Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımlılığı azaldı.
Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.
Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.
Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;
Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.
Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.
Don – Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.
Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

Rönesans ve Aydınlanma Çağı konularında isimleri geçen kişilerden birinin hayatını araştırınız. Bu kişiyle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Adı

 • Cevap: Leonardo di ser Piero da Vinci

Ülkesi

 • Cevap: İtalya

Doğum ve ölüm tarihleri

 • Cevap: 15 Nisan 1452 tarihinde doğdu 2 Mayıs 1519 tarihinde hayata veda etti.

Çalışma yaptığı alan ya da alanlar

 • Cevap: Resim, mekanik, savaş aletleri, haritacılık

Eserleri

 • Cevap: Resim Üzerine Tezler, Mona Lisa Tablosu, Son Akşam Yemeği (The Last Supper), Vitruvius Adamı (Vitruvian Man)

Bilim, sanat ya da düşünce hayatına katkısı

 • Cevap: Resim sanatında ışıklandırma tekniği sayesinde yeni bir akım başlatmıştır. Teknolojik bir çok aleti icat etmiştir. Bunun yanında mimari de ve yapmış olduğu anatomik çizimlerle tıp alanında bir çok yeniliği sağlamıştır.

Çocuğun anlattıklarından hareketle o dönemde İngiltere’de günümüzde geçerli olan hangi çocuk haklarının ihlal edildiği söylenebilir?

 • Cevap: Çocuk ve üç küçük kardeşi haftanın her günü, günde 12 ila 14 saat arasında çalışmaktalar. Bu yüzden çocuk işi çalıştırma yasağının delindiği ve de çalıştıkları için eğitim haklarının ihlal edildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kötü iş koşullarından dolayı sağlık hakları da ihlal edilmiştir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

Sanayi İnkılabı Avrupa’da, Osmanlı Devleti’nde ve sömürgelerde yaşayan insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu gelişmenin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini tabloya yazınız.

Sanayi înkılabı’nın İnsanların Yaşamına Etkileri
AvrupaAvrupa’da bir çok fabrika kuruldu. Avrupa’da bir göç dalgası başladı. Avrupa’nın ham madde arayışı sonucu sömürgecilik faaliyetleri başladı.
Osmanlı DevletiOsmanlı sanayileşemediği için ekonomisi zor zamanlar geçirdi. Osmanlının elindeki topraklar ham madde paylaşımı için Avrupa devletleri tarafından kışkırtılmaya ve ele geçirilmeye başladı.
SömürgelerSömürge devletleri işgal edildi, yeraltı ve yer üstü zenginlikleri zorla alınmaya başlandı. Bu da savaş yüzünden fakirleşmelerine neden oldu.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

Karikatürü inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Afrika kıtası neden kazılmış olarak çizilmiştir?

 • Cevap: Çünkü Afrika kıtasının yar altı zenginlikleri özellikle altınlarının kıtanın işgal edilerek çıkarılması ve başka kıtalara taşınması anlatılmak istenmektedir.

2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın üzerine neden altın çizilmiştir?

 • Cevap:  Çünkü o kıtalarda yer alan dağlardan çıkarılan altına vurgu yapılırken aynı zamanda Amerikalı şirketler tarafından Afrika’daki altınların Amerika’ya taşınmasına da vurgu yapılmaktadır.

3. Karikatüre bir isim vermeniz istenseydi bu isim ne olurdu? Neden?

 • Cevap: İnsanlığın Kazınmış Acılarının Tarihi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

Tabloda Avrupa’da 15 ile 18. yüzyıllar arasındaki gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni etkileyip etkilemediğini ve etkilediyse bu etkinin olumlu mu, olumsuz mu olduğunu “X” işareti koyarak belirtiniz. Daha sonra bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.

 • Cevap
GelişmelerEtkilemediOlumlu Etk.Olumsuz Etk.Osmanlı Devleti’ne etkileri
Coğrafi keşifler     X Ekonomi geriledi
Rönesans     X Aydınlanma ve Sanayi İnkılabı oldu Coğrafi Keşifler sonucu Osmanlı eski önemini yitirdi
Reform           X
Aydınlanma Çağı     XAvrupa güçlendi, Osmanlı gericilerin elinde tükendi gitti
Sanayi İnkılabı     X Avrupa’da ekonomi gelişti sömürgecilik faaliyeti başladı Osmanlı hem toprak kaybetti hem de ekonomisi zayıfladı
Fransız İhtilali     X Ulusçuluk akımı başladı Bu akım neticesinde Osmanlıdaki bir çok ülke ayaklandı

Tabloda sol sütunda yer alan gelişmelerin hangi insan hakları ihlallerine yol açtığını karşılarına yazınız.

 • Cevap
Gelişmelerİnsan haklan ihlalleri
Coğrafi keşifler Yaşam hakkı, bağımsızlık hakkı
Reform İnanç özgürlüğü hakkı
Sanayi İnkılabı İşçi hakları
Sömürgecilik Bağımsızlık hakları
Fransız İhtilali İmparatorluklar içindeki uluslar isyan ettiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
11
clap
4
love
4
unlike
2
happy
2
angry
1
confused
0
sad

3 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!