Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 70 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Biryay Yayınları

4. Aşağıdakilerden hangisi, millî varlığa yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Propaganda ve yayınlar yoluyla başladıkları mücadeleye işgallerden sonra silahlı direnişlerle devam ettiler.
B) Osmanlı yönetimi tarafından desteklenmişlerdir.
C) Temsil ettikleri bölgelerin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.
D) Bölgesel nitelikli kuruluşlardır.

  • Cevap: B

5. Anadolu ve Trakya başta olmak üzere, yurdun her yerinde varlığını mitingler düzenleyip silahlı direniş örgütleri kurarak kabul ettirmeye çalışan davranış biçimi Kuva-yı Millîye ruhu olarak adlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-yı Millîye’nin ortaya çıkmasının nedenleri arasında yer almaz?
A) Anadolu’nun yer yer işgal edilmiş olması
B) Osmanlı yönetiminin işgallere duyarsız kalması
C) Padişahın esaret altından kurtarılmak istenmesi
D) Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası Osmanlı ordularının terhis edilmesi ile askerî boşluğun ortaya çıkması

  • Cevap: C

6. Erzurum Kongresi’nde “Kuva-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.” kararı yer almıştır.
Amasya Genelgesi’nin;
I. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
II. İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir.
III. Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
kararlarından hangileri, Erzurum Kongresi’nin kararını destekleyici niteliktedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

  • Cevap: A

7. Aşağıda verilenlerden hangisi, Misak-ı Millî kararlarının sonuçları arasında yer almaz?
A) Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
B) Türk ulusunun tam bağımsızlık isteği dünyaya duyurulmuştur.
C) Kurtuluş Savaşı’nın programı Meclis-i Mebusan tarafından onaylanmıştır.
D) Millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulacağı açıklanmıştır.
D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

  • Cevap: D

1. Misak-ı Millî kararlarının Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı önemi açıklayınız.

  • Cevap: Milli mücadele için meclisin desteği alındı;

b. Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu
c. Milli sınırlar meclis onayından geçti
d. Türk halkının temel hakları dile getirildi.
e. Ulusal devlet anlayışı kabul edildi
f. Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü
g. Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi.
h. Kurtarılacak vatan belli oldu

2. TBMM’nin açılış gerekçelerini ve önemini yazınız.

  • Cevap:

TBMM’nin Açılış Amaçları:
A. Milli iradeyi egemen kılmak
B. Ulusal güçleri bir arada tutmak
C. Bağımsızlığı sağlamak
D. Bağımsızlı ve egemenliği sağlayacak otorite ve gücü oluşturmak

TBMM’nin Açılmasının Önemi:
A. Milli egemenlik ilkesi kurumlaştı
B. Halkçı, ulusçu ve demokratik bir Türk devleti oluştu
C. Temsil heyetinin görevi sona erdi
D. Ulusal örgütlenme tamamlandı.

3. TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların isimlerini yazarak Kurtuluş Savaşı’na etkisini değerlendiriniz.

  • Cevap:

İstanbul Hükûmeti’nce Doğrudan Çıkartılan Ayaklanmalar
Anzavur Ayaklanması
Kuvayıinzibatiye (Halife Ordusu)

İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri’nin Kışkırtması Sonucu Çıkan Ayaklanmalar

➜ Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları
➜ Çapanoğulları Ayaklanması
➜ Çopur Musa Ayaklanması
➜ Milli Aşireti Ayaklanması
➜ Koçgiri Ayaklanması
➜ Cemil Çeto Ayaklanması
➜ Delibaş Mehmet Ayaklanması
➜ Ali Batı Ayaklanması

Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar
➜ Rumların Çıkardığı Ayaklanmalar (Pontus)
➜ Ermenilerin Çıkardığı Ayaklanmalar

Kuvayı Milliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar
➜ Çerkez Ethem Ayaklanması
➜ Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

4. Sevr Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.

  • Cevap: Bu anlaşma , Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır. Osmanlı Devleti açısından çok ağır maddeler taşıyordu. Çünkü Osmanlı Devletini yok sayıyordu. Osmanlı Mebusan Meclisi Misakımillî kararlarını  kabul etmiş iken İstanbul yönetimi bu antlaşmayı kabul etmekle milli  iradeye ters düşmüştür ve anayasaya ters  davranmıştır. Çünkü Osmanlı Anayasası olan Kanunu Esasiye’ye göre bir barış antlaşmasının, Meclisin  onayından geçmesi gerekiyordu. Bu antlaşma ile ülkesi  paylaşılan, ordusu güçsüzleştirilen, ekonomik gücü İtilaf Devletleri’nin kontrolüne giren Osmanlı Devleti ve Türk milleti de bir şekilde yok sayılmıştır.

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap