Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 63 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Biryay Yayınları

BMM’nin kabul ettiği maddelerden;
2. madde ile, BMM’nin alacağı kararların padişahtan bağımsız olması amaçlanmıştır.
3. madde ile, İstanbul Hükûmeti yok sayılmıştır.
4. madde ile, “Güçler Birliği” ve “Meclis Hükûmeti” sistemlerinin benimsendiği vurgulanmıştır.
Düşülen not ile; Meclisin, saltanat ve hilafet makamlarının da üzerinde olduğu vurgulanmış ancak öncelikli amacın vatanın kurtuluşu olduğu belirtilmiştir.

Nisan 1923’e kadar çalışan Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi (Fotoğraf 2.25), 390 yerine 115 milletvekilinin katılımıyla toplanabilmişti. Meclis; çiftçi, tüccar, avukat, gazeteci, bankacı, memur, asker, tarikat şeyhi, belediye başkanı, aşiret başkanı, mühendis, doktor, işçi gibi çeşitli meslek grupları ve toplumsal tabakalardan gelmiş milletvekillerinden oluşuyordu. İçlerinde ilk eğitimini tamamlamamış milletvekilleri olduğu gibi birden fazla yüksekokul bitiren, yurtdışında eğitimini tamamlayan gerek Batı, gerekse Doğu dillerinden birkaçını bilen milletvekilleri de bulunuyordu. Birinci Dönem BMM, yeni bir devletin kurulmasını sağladığı için “Kurucu Meclis” olarak tarihe geçti. BMM, ulusal egemenlik ilkesini benimsedi. Üyelerinin bir kısmı yeniden seçildi, bir kısmı da İstanbul’da toplanan Mebu- san Meclisinin üyelerinden oluştu. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) ile Millî Mücadele’nin “meşru” ve hukuki” niteliğini güçlendirdi. BMM açılınca Erzurum Kongresi ile kurulan, Sivas Kongresi ile ulusallık kazanan Temsil Kurulunun görevi sona ermiş oldu.

Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar

BMM’nin amacı tam bağımsızlığı, vatanın bütünlüğünü ve ulusal egemenliği sağlamaktı. Bu amaçları gerçekleştirmeye çalışan BMM’ye karşı İstanbul Hükûmeti’nin tavrı giderek sertleşti. İstanbul Hükûmeti BMM’yi ve onunla birlikte ulusal kurtuluş hareketini yok etmek için halkı kışkırtarak, Anadolu’nun birçok yerinde BMM’ye karşı ayaklanmaların çıkmasında etkili oldu. İtilaf Devletleriyle hareket eden dönemin Sadrazamı Damat Ferit Paşa’nın kışkırtmaları sonucu Kuva-yı Millîye ve Millî Mücadele’ye karşı başlayan ayaklanmalar BMM’nin açılmasından sonra da artarak devam etti. Millî Mücadele hareketini ve başta Mustafa Kemal olmak üzere bu hareketin önderlerini karalayan Damat Ferit Paşa, 10 Nisan 1920’de Şeyhülislam Dürrizade Efendi’ye bir fetva yayımlatmıştı. İtilaf Devletleri’ne ait uçaklarla Anadolu’ya dağıtılan bu fetva ile Millî Mücadele önderleri Mustafa Kemal ve onun yakın arkadaşları vatan haini olarak ilan edilmişti. Anadolu halkının büyük bölümünün katılmadığı bu ayaklanmaların bazı nedenleri şunlardır: İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri’nin, Millî Mücadele’nin padişah ve halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandaları; İngilizlerin, Boğazlar’ın her iki yakasına yerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi; Anadolu’daki bazı kişilerin otorite boşluğundan yararlanmak istemesi; bazı Kuva-yı Millîye birliklerinin halktan zorla para, yiyecek ve silah toplaması; bazı Kuva-yı Millîye liderlerinin düzenli orduya katılmak istememesi; azınlıkların bağımsız devlet kurma çalışmaları ve halkın yıllarca süren savaşlardan yorgun düşmesi…

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap