Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 58 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Biryay Yayınları

Bütün engellemelere rağmen kongre, 4 Eylül’de “Mekteb-i Sultani” (Sivas Lisesi) olarak kullanılan bir binanın salonunda otuz sekiz delegenin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal kongre üyelerinden bazılarının engelleme çabalarına karşın oy çokluğuyla başkan seçildi. Sivas Kongresi’nde Erzurum Kongresi kararları temel alındı, bu kararlar tüm ulusu kapsayacak şekilde genişletildi.

Kongre gündemini meşgul eden önemli bir konu da “manda” sorunu oldu. ABD mandasını savunan, içinde bulunulan güç durumdan sadece bu yolla kurtulmanın mümkün olduğuna inanan bazı kongre üyeleri, bu konuyu kongre gündemine taşıdılar. Manda, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ve gelişmiş devletlerin geri kalmış toplumları ilerletme bahanesi ile sömürmesinin yeni biçimiydi. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkeleri ile bağdaşmıyordu. Uzun tartışmalardan sonra tam bağımsızlık düşüncesi ile çelişen bu durumu kongre benimsemedi. Mustafa Kemal kongrede ulusal bağımsızlık konusundaki görüşlerini şu şekilde açıklamıştır:

Kongre aldığı bir kararla, Ali Fuat Paşa’yı (Fotoğraf 2.20) Batı Anadolu Genel Kuva-yı Millîye Başkomutanlığı’na atadı. Bu karar kongrenin bir yürütme kurulu, bir hükümet gibi çalıştığının da göstergesidir. Bu karar aynı zamanda ileride kurulacak olan düzenli ordu için de önemli bir işaret oldu. Sivas Kongresi ile, Erzurum’da kurulan Temsil Kurulunun üye sayısı on beşe çıkartılarak yetkileri tüm yurdu temsil edecek şekilde genişletildi. Mustafa Kemal, Temsil Kurulu Başkanı sıfatıyla bütün ulusu temsil yetkisine sahip oldu. Kongrede, Anadolu’daki tüm ulusal güçler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. Bu eylem sonucunda, Millî Mücadele tek bir merkezden yönetilebilecekti. Alınan bir başka kararla Millî Direniş’in ilk yayın organı olan İrâde-i Millîye (Millî İrade) adlı gazetenin çıkartılması sağlandı. Böylece halk, Millî Mücadele hakkında doğru bir şekilde aydınlatılacaktı.

Kongre kararları her kesime duyurulmaya çalışılırken Padişah Vahdettin’e de ulaştırılmak istendi. Damat Ferit Paşa Hükümeti kongreyi engellemeye çalıştığı gibi kongre kararlarının padişaha ulaştırılmasına da engel oldu. Bunun üzerine İstanbul Hükûmeti ile bütün resmî ilişkileri kesme kararı alındı ve Anadolu’daki çoğunluk bu karara uydu. Kongrenin bu girişiminden sonra Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Damat Ferit Paşa’nın istifası, Anadolu hareketinin İstanbul Hükûmeti’ne karşı kazandığı ilk siyasi başarısı oldu.

Millî Mücadele Dönemi’nde sadece Erzurum, Balıkesir, Alaşehir ve Sivas’ta değil, Anadolu’nun pek çok yerinde kongreler düzenlenmiştir. Nazilli, Kars, Ardahan, İzmir, Muğla, Edirne, Oltu, Lüleburgaz, Afyon ve Pozantı’da toplanan kongrelerde Anadolu halkı kurtuluş için çeşitli çözüm önerilerini tartışmıştır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap