Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 205 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları Biryay Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

Dörtlü Takrir-Rusya-Etnografya Müzesi-Mussolini-Polonya-Hitler

  • Cevap:

1. 1933’te Almanya’da Hitler Versailles Antlaşması’nın getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırma girişimleri ve yayılmacı politikalarıyla yeni bir dünya savaşına zemin hazırladı.
2. Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya topraklarına girmesiyle İkinci Dünya Savaşı resmen başladı.
3. 1945’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşülürken milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarihimize Dörtlü Takrir olarak geçen bir önerge verdi.
4. Atatürk’ün naaşı, 21 Kasım’da görkemli bir törenle geçici olarak Etnografya Müzesi’ne konuldu.

B. A şağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

  • Cevap:

(D) 1. Atatürk vasiyetinde, İş Bankasındaki hissesinden kaynaklanan gelirden Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna pay verdi.
(D) 2. Atatürk 1937’de ölümünden yaklaşık bir buçuk yıl önce geometri terimlerini kendi el yazısıyla Türkçeye çevirmiştir.
(Y) 3. 18 Temmuz 1945’te, Nuri Demirağ’ın başkanlığında kurulan Demokrat Parti ile Cumhuriyet tarihinde çok partili hayata geçiş sağlandı.
(D) 4. 1950’den itibaren artan traktör kullanımı ile işlenen tarım alanları genişledi, tarım üretimi arttı.
(Y) 5. Devlet savaş, seferberlik, olağanüstü hal durumlarında, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını korumak için hukuk çerçevesinde özgürlüklerin kullanımını durduramaz.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Atatürk, demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçişin öncülüğünü yapmış, Halk Fırkasını kurmuş; onun açtığı yolda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ancak bu son iki parti kısa sürede kapanmıştı.
Bu durumun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal’in çok partili yaşama karşı olması
B) Türkiye’de kurulan tüm partilerin kısa ömürlü olması
C) Atatürk’ün yaşadığı dönemde çok partili hayata geçilememesi
D) Çok partili yaşamın Türkiye’ye uygun olmadığının anlaşılması

  • Cevap:

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap