Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 180 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Biryay Yayınları

seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini yazmıştır. Yazısında, CHP’nin 22 seçim bölgesinde eksik aday göstermesini istemiştir. Bu seçim bölgelerinde 30 milletvekilinin bağımsız adaylardan seçilmesini amaçlamıştır.
Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Demokratik siyasi yaşama önem vermektedir.
B) Kadın hakları konusunu önemsemektedir.
C) Laikliği savunmaktadır.
D) Cumhuriyetin ilanından yanadır.

  • Cevap: A

11. 4 Mart 1925 tarihinde çıkartılan Takrir-i Sükûn Kanunu iki yıllık bir süre için uygulamaya konulmuştur. Ancak bu yasanın uygulanma süresi iki yıl daha uzatılarak 1929 yılına kadar devam etmiştir.
Yasanın uygulama süresinin uzatılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanunun hükümetin yetkilerini sınırlandırıcı özellikler taşıması
B) Yasanın verdiği yetkilerle inkılapların kolayca gerçekleştirilebilmesi
C) Bu tür yasalar için iki yılın yetersiz olması
D) Yasanın kişi hak ve özgürlüklerini genişletmesi

  • Cevap: B

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Demokrasi için siyasi partilerin varlığı neden gereklidir? Yazınız.

  • Cevap: Siyasi partiler demokratik bir devlet yönetiminin vazgeçilemez unsurlarıdır. Siyasi partiler halkın devlet yönetiminde temsilcileri aracılığıyla söz sahibi olmasını sağlamaktadır. Siyasi partiler sayesinde devlet yönetiminde alınan kararlar birçok kişinin görüşü alınarak oluşturulur tek başlı bir yönetime göre daha sağlıklı ve güvenilirdir.

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partilerinin adları nelerdir? Yanıtınızı “iktidar” ve “muhalefet partileri” olarak ayırarak yazınız.

  • Cevap:

➜ iktidar partileri
➜ Halk Fırkası
➜ muhalefet partileri
➜ Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
➜ Serbest Cumhuriyet Fırkası’

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucularını yazınız.

  • Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kurucuları Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Rafet Bele, Adnan Adıvar’dır. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucuları: Fethi Okyar

4. Atatürk, kurulacak olan siyasi partilerin hangi kurallara ve ilkelere bağlı kalmasını istemiştir. Yazınız.

  • Cevap: Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak çalışmalı, vatanın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmalıdırlar.

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap