Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 166 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Biryay Yayınları

9. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk döneminde tarımın gelişmesine hizmet eden çalışmalardan biri değildir?
A) Ziraat okullarının açılması
B) Atatürk Orman Çiftliğinin kurulması
C) Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

  • Cevap:

10. “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”
Yukarıda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutkunda yer alan düşünceleri verilmiştir. Buna göre, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Geleneksel toplum yaşantısının değişmemesi gerektiği
B) Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği
C) Batı uygarlığının tüm değerlerinin benimsenmesi gerektiği
D) Uygarlık yolunda geçmiş dönemlerin düşünce yapısının korunması gerektiği

  • Cevap: B

11. I . Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi
II . Evlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi
III . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması
IV. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

  • Cevap: B

Ç. Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. Yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.

1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.

  • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk çağdaş ve modern bir önderdi. Sanata ve spora, sanata ve sporcuya fazlasıyla değer verir, desteklerdi. Mustafa Kemal her konuda başarı ve yarar sağladığı gibi, halkına sanat ve spor alanlarında da bir çok hizmet vermiştir.

➜ Sanayi-i Nefise isimli Osmanlı zamanından kalan okulu restore ettirdi ve Güzel Sanatlar okuluna çevirmiştir.
➜ Gençlere 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramını hediye etmiştir.
➜ Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.’ Sözleri kendisine aittir.
➜ Bir çok sanatçıyı eğitim almaları için Avrupa ülkelerine göndermiş, destek sağlamıştır.
➜ Spor müsabakalarını bizzat izler, kazanan sporculara ödüller verirdi.
➜ Sanatçı ve sporcuları bizzat köşkünde ağırlamıştır.

2. Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslayınız.

  • Cevap: Cumhuriyetle birlikte birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara siyasi ve sosyal hayatta birçok hak ve özgürlük temin edilmiştir. Bu bakımdan Türkiye birçok medeni sayılan ülkeye göre kadınlara da önce ve daha çok değer vermeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde kadınlara sağlanan haklar şu şekildedir:

➜ Eğitim ve Öğretim Hakkı

➜ Kılık Kıyafet Kanunu

➜ Medeni Kanun

➜ Seçme Hakkı

➜ Muhtar Seçilme Hakkı

➜ Seçme ve Seçilme Hakkı

3. “Büyük Nutuk ”un söyleniş amaçlarını ve tarihsel önemini değerlendiriniz.

  • Cevap: Büyük Nutuk olarak bilinen eser Halk Fırkası toplantılarında belli bir süre içinde Mustafa Kemal tarafından okunmuştur. Daha sonra kitap haline getirilmiştir. Bu bakımdan tarihi bir önemi vardır. 1919 – 1927 yılları arasındaki zaman dilimine ışık tutmaktadır. Siyasi anlaşmaların ve Türk siyasetinin önemli aşamalarından bahsettiği için tarihi vesika önemi taşımaktadır. Günümüzde aslı Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmaktadır.

4. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız.

  • Cevap: Atatürk döneminde sağlık sorunları virüslerin neden olduğu kolera, kızamık, su çiçeği, kaba kulak gibi hastalıklara karşı mücadele başlatılarak aşılar hazırlanmış ve hastalıklarla mücadele yapılmıştır. Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirlere, hastanelerin onarılması, doktorların yetiştirilmesi, hemşirelerin görevlendirilmesi gibi gelişmeler de yaşanmıştır. Bu bakımdan sağlık alanında sürekli olarak gelişmeler yaşanmıştır.

5. Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde temel aldığı ölçütleri yazınız.

  • Cevap:

➜ Devletin çıkarları.
➜ Yurtta sulh dünyada sulh anlayışı.
➜ Haksızlıkların yapılmaması.
➜ Devletler arası güven ve saygı.

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap