Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 134 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Biryay Yayınları

20. Kaynak: “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” (Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçülük, Cilt: 3, s. 146) Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleriyle çizdiği hedef doğrultusunda tarih, dil ve güzel sanatlar alanında önemli çalışmalar başladı. Mustafa Kemal 1929’da kütüphanesine aldığı pek çok tarih kitabını yakın çevresiyle inceledi. 1930’da “Türk Tarihi Tetkik Heyeti” adıyla bir kurul oluşturuldu. Bu komisyonun çalışmaları sonucunda “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı bir eser hazırlandı. Türk Tarihi Tetkik Heyetinin yerine 15 Nisan 1931’de “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” kuruldu. Bu kurum 1935’te “Türk Tarih Kurumu” adını aldı. Kurum daha önce yapılan çalışmalardan yararlanarak okullarda okutulmak üzere dört ciltlik bir tarih dizisi hazırladı. Türk Tarih Kurumu, kuruluşundan itibaren bilimsel araştırma ve yayınların yanı sıra, belli aralıklarla uluslar arası nitelikte “Türk Tarih Kongreleri” de düzenlemektedir.

Tarih alanındaki çalışmaların yanında dil alanında da çalışmalara önem verildi. Dil; ulusal kültürün önemli bir parçası, insan iletişiminin doğal ve vazgeçilmez unsurudur. Kişilerin birbiriyle ve devletle olan iletişimini sağlayan, onları birbirine bağlayan araçtır. Türk dili yüzlerce yıl Farsça, Arapça ve Fransızcanın etkisinde kalmıştı. Türk halkının millî kimlik kazanmasının önünde engel olan bu durumu düzeltmek için çalışmalar başladı. Ulusal temele dayalı kurulan yeni devletin oluşumunda dilin öneminin farkında olan Mustafa Kemal, TBMM’nin açılışından sonra Türkçe sözcüklerin derlenerek bir sözlükte toplanması için çalışmalar başlattı. 1928’de kurulan “Dil Encümeni” de bir imla kılavuzu hazırladı.

Dil alanında en önemli çalışmalar 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluşuyla gerçekleşti. Cemiyet 1936’da Türk Dil Kurumu adını aldı (Fotoğraf 4.23). Atatürk döneminde, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda kurumun dil politikası belirlendi, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışıldı. Kurumun temel amacı Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmak ve millî kültürü geliştirmekti. Bu amaçla halk ağzında kullanılan ve kitaplarda yer alan Türkçe sözcükleri derlemek, yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmak ve yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptı. Aydınların konuştuğu dil ile halk dili arasındaki farklılıkları gidermek ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak da önemli bir hedefti. 9 Ocak 1936’da Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretime başladı. Fakültede dil, tarih, coğrafya, arkeoloji, etnoloji, antropoloji ve Anadolu medeniyetleri gibi alanlarda eğitim verilmiştir. Bu alanlarda yapılan çalışmalar, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun faaliyetlerine destek olmuştur.

21. Kaynak: “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hissin inkişafında (gelişmesinde) başlıca müessirdir (etkendir). Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla (bilinçle) işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” (Gazi Mustafa Kemal) (Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçülük, Cilt:1, s. 362)

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap