Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 13 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Biryay Yayınları

yayıldı. Fransa Anayasası; bütün iktidarların kaynağını milletten aldığını ve kanundan daha üstün bir otorite olmadığını, kralın ancak kanunla hükümdarlık yapabileceğini vurguluyordu. Böylece iktidarın kaynağı tanrı ve din olmaktan çıkıyor, yerini millet iradesi ve kanun alıyordu. Millî irade kavramının bir başka yansıması da milletlerarası düzenin bozulmasıdır. Alsace (Alsas) topraklarında bulunan ve halkının çoğunluğu Fransız olan birtakım prenslikler, 1790’da Fransa’ya katıldıklarını ilan ettiler. Çünkü Alsace halkı millî iradesini bu yönde kullanmıştı. Aynı davranış bir yıl sonra, Papalık Devleti’ne bağlı olan Avignon (Avinyon) halkında da görüldü. Milliyetçilik olarak da adlandırılan bu anlayış, özellikle sınırları içinde çeşitli millî azınlıkları barındıran devletleri korkuttu. İşte bu korkular, Avrupa devletlerini Fransa ile çatışmaya sürükledi. Amaçları Fransa’da eski düzeni geri getirmekti.

Fransız İhtilali’nin getirdiği yeni kavramlar çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’ni de etkiledi. Özellikle milliyetçilik akımı devletin parçalanmasına zemin hazırladı. Osmanlı Devleti’ni çökertmek isteyen Avrupa devletlerinin de kışkırtmasıyla Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar ve diğer Balkan ulusları ayaklandılar. Zamanla Türklere de örnek olan bu akım Türkçülük düşüncesini doğurdu. Osmanlı aydınları ve devlet adamları Fransız İhtilali ile birlikte demokrasi, anayasa, özgürlük kavramlarıyla tanıştılar. Bunun sonucunda Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. Padişahın yanında anayasa ve meclisin de olduğu meşrutiyet yönetimine geçildi. Görüldüğü üzere Fransız İhtilali bir taraftan Osmanlı Devleti’nin dağılmasına neden olurken diğer taraftan demokratik gelişmelere ortam hazırladı.

b. Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik

Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı (İllüstrasyon 1.2). 1784’te James Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, XVIII. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı. Sanayi inkılabı, şehirlerde kurulan fabrikalarla hizmet sektörünü de geliştirdi. Köylerden kentlere göçleri artırdı. Fabrikalarda çalışan insanlar işçi sınıfını oluşturdu. Büyük şirketler kuruldu ve bankacılık sektörü gelişti. Buharlı tren ile buharlı gemi, ulaşım ve iletişimi geliştirdi. Kara yolu ve demir yolu yapımı hız kazandı. Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Makine gücü, üretimi hızlandırdı ve seri üretime geçildi. Üretim maliyetleri düştü. Artan üretimin ham madde ihtiyacı ve ürünlerin pazarlanması yeni bir sorun olarak ortaya çıktı. Bu sorunu çözmek için dünyanın az gelişmiş ülke ve bölgelerini ele geçirme veya kaynaklarından yararlanma süreci olan sömürgecilik faaliyetleri hız kazandı.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap