Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 128 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Biryay Yayınları

Hukuk alanında yapılan inkılaplar, ulusal egemenlik anlayışı doğrultusunda hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu demokratik bir devlet yapısı oluşturmayı amaçladı. Yapılan düzenlemeler cinsiyete, ırka ve dine dayalı ayrımları sona erdirip eşitlikçi ve laik bir hukuk düzeni kurulmasını sağladı. Oluşturulan çağdaş hukuk düzeni, inkılapların halk tarafından benimsenmesinde son derece etkili oldu.

Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)

Medeni Kanun; kişinin toplumsal yaşam içerisinde hukuksal değer ifade eden ilişkilerini, işlemlerini en kapsamlı şekilde düzenleyen kanundur. Medeni Kanun’un düzenlediği konular kişilerin devletle olan ilişkileri değil, birbirleriyle olan ilişkileridir. Genel olarak kadının toplumsal yaşamdaki konumu, evlenme ve boşanma gibi aile ilişkileri, miras ilişkileri, kişilerle eşyalar arasındaki hakimiyet ilişkileri düzenlenmiştir (Fotoğraf 4.17). Osmanlı Devleti’nde hukuk birliği yoktu. Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen Mecelle yasası dinsel hükümlere dayanıyordu ve toplumsal gereksinimleri karşılayamıyordu. Müslüman olmayanlara ise birbirleriyle olan ilişkilerinde kendi dinsel inançlarına dayanan hukuk kurallarını uygulama hakkı tanınmıştı.

16. Kaynak: Mecelle: Osmanlı Devleti’nde Müslümanların aile hukukuna ait kanunların “Hanefi” mezhebine uygun olarak derlenmesi sonucunda ortaya çıkan medeni kanun (1876). Mecelle, tarih ve fıkıh alanında uzman bir kişi olan Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştır (Fotoğraf 4.16). (Coşkun Çebitürk, Tarih Kavramları Sözlüğü, s. 163)

Hukuktaki bu ikiliği ortadan kaldırıp kişiler arası ilişkileri çağdaş ve eşitlikçi olarak düzenleyecek yeni bir medeni kanuna gereksinim vardı. Bu doğrultuda pek çok Avrupa ülkesinin medeni kanunları incelendi. Avrupa’da kabul edilen en son yasa olan İsviçre Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926’da Türk toplumunun yapısına uygun olarak düzenlenip kabul edildi ve 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile hukuk birliği sağlandı. Müslüman olanlarla olmayanlar kişilerarası ilişkilerde aynı hukuk kurallarına bağlandı. Patrikhanelerin, din işleri dışındaki hukuki görevleri sona erdi. Erkek ve kadın hukuk önünde eşit oldu. Medeni Kanun’la çağdaş ve laik bir toplumsal yapının oluşması ve millî kimliğin kazanılması alanında önemli adımlar atılmış oldu. Türk Medeni Kanunu, Türk aile yapısı ve kadınların hakları açısından önemli düzenlemeler içeriyordu.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap