Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 125 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Biryay Yayınları

Evkaf Vekâleti yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Böylece vakıf işlerinin milletin gerçek yararına uygun bir şekilde yürütülmesi sağlandı. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılmasıyla toplum yaşayışını çağdaş ve laik esaslara göre düzenleme doğrultusunda önemli bir adım atılmış oldu. Bütün uygar devletlerde ordunun siyasi konuların dışında tutulması temel ilke olarak kabul edilmişken Erkân-ı Harbiye Vekâleti’nin varlığı, ordunun siyasi konularla iç içe olmasına neden oluyordu. Bu durumun yarattığı sakıncaları ortadan kaldırmak ve orduyu siyasetin dışına çıkarmak amacıyla Erkân-ı Harbiye Vekâleti kaldırıldı. Yerine Cumhurbaşkanına vekâleten barış zamanında ordunun emir ve komutası ile görevli en yüksek askerî makam olarak Genelkurmay Başkanlığı kuruldu.

1924 Anayasası (20 Nisan 1924)

1921 Anayasası, Kurtuluş Savaşı’nın olağanüstü koşullarında hazırlanmış bir geçiş dönemi ana- yasasıydı. Eksikleri ve yetersizlikleri vardı. Geçiş döneminin başarılı bir şekilde bağımsızlıkla sonuçlanmasının ardından devletin temel yapısını, organlarını ve temel hakları düzenleyecek yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmuştu. 1923’te seçilen ikinci dönem TBMM, 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu yeni anayasa olarak hazırlayıp yürürlüğe koydu. 1924 Anayasası “Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.” hükmüyle başlamıştır. Cumhuriyeti koruma altına almak için de anayasacılık tarihinde bir ilk olarak bu maddenin değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. İkinci maddesinde devletin dininin İslam olduğunu belirten anayasa, yargı yetkisini bağımsız mahkemelere bırakmıştı.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu 1924 Anayasası, yasama ve yürütme yetkilerini TBMM’de toplamıştır. Anayasaya göre meclis yasama yetkisini doğrudan, yürütme yetkisini ise kendi seçtiği cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu eliyle kullanacaktır. Temel hakların düzenlenmesinde özgürlükçü bir yaklaşım egemendir. Özgürlükler devlet, kamu ya da toplum çıkarları gerekçe gösterilerek sınırlandırılmamıştır: “Her Türk hür doğar hür yaşar. Hürriyet, başkasına zararlı olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır.” 1924 Anayasası (Fotoğraf 4.14) hem demokratik bir ruha sahiptir hem de çoğunlukçu bir anlayışı yansıtır. Buna göre çoğunluğun oyunu alan siyasal güç, ulusal iradeyi temsil eder. Çoğunluğun istekleri ve doğruları doğrultusunda hareket edilir. Çoğulcu, yani azınlıkta kalan görüş ve grupların isteklerinin de gözetildiği anlayışı yansıtmaz. 1924 Anayasası’nın köklü yeniliklerle toplumun ve devletin çağdaşlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde uygulanması bu durumun başlıca sebebidir.

1924 Anayasası yürürlükte kaldığı süre içerisinde değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerin en önemlileri şunlardır: 1928’de “Devletin dini İslam’dır.” hükmü anayasadan çıkarıldı. 1934’te kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkını getiren düzenleme yapıldı. 1937’de Atatürk ilkeleri devletin nitelikleri hâline getirilerek anayasaya eklendi. 1924 Anayasası, yapılan değişikliklerle 1960’a kadar yürürlükte kalmıştır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap