Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Biryay Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Sayfa 114 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Biryay Yayınları

Halkçılık
Mustafa Kemal, “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” şeklindeki tanımlamasında halk kavramını millet kavramı ile aynı anlamda kullanmıştır. O hâlde, vatan toprakları üzerinde yaşayan ve ortak değerlerde birleşmiş insan topluluğuna halk denir. Hiçbir kişiye, sınıfa, zümreye üstünlük tanımayan; ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi görüş ayrımı gözetmeden bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayan anlayış Atatürk’ün halkçılık ilkesini ifade eder (Fotoğraf 4.3). Bundan dolayı halkçılık, milliyetçilik düşüncesinin bir sonucudur. Atatürk, halkçılığın eşitlikle ilgisine ilişkin aşağıdaki sözleri söylemiştir:

2. Kaynak: “Bizim nazarımızda (düşüncemizde); çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal (çalışan) bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti müsavidir (eşittir).”
(Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçülük, Cilt:1, s. 90)
3. Kaynak: “Bizim halkımız menfaatleri yekdiğerinden (çıkarları birbirinden) ayrılır sınıf hâlinde değil, bilakis varlıkları ve çalışmalarının sonuçları yekdiğerine lazım olan sınıflardan ibarettir.”
(Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçülük, Cilt:1, s. 94)

Halkçılık ilkesi sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Bu ilke, eğitimin ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından sunulması ve yaygınlaştırılması ile fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlar. Aşar vergisinin kaldırılması, Türk Medeni Kanunu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, Millet Mekteplerinin açılması, Soyadı Kanunu, unvan ve lakapların kaldırılması halkçılık ilkesi doğrultusunda yaşanan temel gelişmelerdendir.

Devletçilik
Devletçilik; ekonomik gücü yetersiz, geri kalmış bir toplumun ulusal kaynaklarını harekete geçirerek gelişmiş bir sanayi toplumu oluşturmaya yönelik devletin öncülük etmesidir (Fotoğraf 4.4). Devletçilik, özel girişimciliği reddeden bir ilke değildir. Halkın yararına olan ancak özel girişimcinin ilgilenmediği veya başarılı olamadığı alanlarda devlet yatırımlarını devreye sokmaktır. Böylece Türkiye’nin kendine özgü koşullarından kaynaklanan karma bir ekonomik model ortaya çıkmıştır.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır. 

8. Sınıf Biryay Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap