Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Anadol Yayıncılık‘a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79

7. İslamiyet’in kabulünden sonra ilk Türk-İslam eserleri yazılmaya başlandı. Bunlardan en önemlileri Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılan Dîvânü Lugâti’t-Türk ve Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’dir.
Bu bilgiden yararlanarak Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalar yaptığı söylenebilir?
A) Askerî
B) Ekonomik
C) Kültürel
D) Siyasi

  • Cevap: C

8. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da ilk Türk Beylikleri kuruldu. Bu beylikler, yaptıkları çalışmalarla Anadolu’nun yurt edinilme sürecine önemli katkılar verdi.
Buna göre;
I. Bizans, Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek Türk yurdunu savundular.
II. Anadolu’daki şehirleri imar ederek geliştirdiler.
III. Anadolu’daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler verdiler.
uygulamalarından hangileri bu beyliklerin katkılarındandır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

  • Cevap: D

9. 1. durum: İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu. Toplumda kadınlara değer verilmiyordu. İslamiyet’in kabulünden sonra Arap Yarımadası’nda siyasi birlik sağlandı. Toplumda kadınlara daha fazla değer verilmeye başlandı
2. durum: İslamiyet’i kabul etmeden önce Türk devletlerini yöneten kişilere han ve kağan gibi unvanlar verilirdi. Gök Tanrı inancı hâkimdi. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra devletin başında bulunan kişiler sultan unvanını da kullanmaya başladı. Cami ve medrese gibi mimari eserler inşa edilmeye başlandı.
Verilen durumlar incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İslamiyet insanların günlük yaşamlarında değişimlere neden olmuştur.
B) İslamiyet’in kabulüyle birlikte Türklerde ekonomik yaşam canlanmıştır.
C) İslamiyet yalnızca dinî alanda insanların yaşamını etkilemiştir.
D) İslamiyetin kabulünden sonra Türk devletleri arasında birlik sağlanmıştır.

  • Cevap: A

I- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

  • Cevap: Orta Asya dağlık ve engebeli bir alana sahiptir. Bu yüzden Türkler göçebe bir yaşam şeklini benimsemişlerdir.

2. İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz.

  • Cevap: İslamiyet’i kabul eden Türklerin yaşamlarında farklılık oluşturmuştur. Dini inanışları değişmiş ve dini unsurlar hayatlarına yansımıştır.  İslamiyet sonrasında Türklerin yerleşik hayata geçişi hızlandığından cami ve medreseler yapmışlardır. Devletin başındaki kişilere Sultan unvanı verilmiştir.

3. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz.

  • Cevap: Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları şu şekilde maddeler halinde yazabiliriz.

Türklerin Gök Tanrı inancı ile Allah inancının birbirine benzemesi.
Her şeyi yaratan Gök Tanrı inancına benzeyen her şeyin yaratıcısının Allah olması.
Gök Tanrı inancında ölümden sonra yaşamın devam ettiği inancının İslamiyet’teki ahiret inancına benzemesi.
Gök Tanrı inancında Dünyada yapılan iyiliğin ödüllendirileceği, kötülüğün ise cezalandırılacağı inancının İslamiyet’te cennet ve cehennem şeklinde karşılığının olması.
Gök Tanrı inancında Cihana hâkim olma anlayışının İslamiyet’te gaza ve cihat anlayışıyla aynı olması.

4. Mevlana’nın ve Ahi Evran’ın Anadolu’nun yurt edinilme sürecine nasıl katkıda bulunduklarını açıklayınız.

  • Cevap:

Mevlana büyük bir din ve ilim bilginidir. Sevgi, saygı ve anlayışın öncüsü olan Mevlana insanlara birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını öğütledi. Onun felsefesi ile Türkler ve diğer milletlerden olan insanlar dil, din ve mezhep farkı olmadan barış içinde yaşamasıdır. Bu görüş sayesinde Türkler Anadolu yurt edinmiştir.

Ahi Evran ahilik teşkilatını kurdu. Ahilik teşkilatı, Anadolu’nun Türk yurdu olması konusunda önemli katkılar verdi. Bu teşkilatın amacı, Anadolu halkına meslek edindirmek ve güzel ahlak sahibi olmayı öğretmeye çalışmaktı. Anadolu halkı bu teşkilat sayesinde çırak, kalfa ve usta ilişkisi içerisinde çeşitli meslekleri öğrendi. Ahilik teşkilatı uzun yıllar boyunca Anadolu insanına hizmet verdi.

5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini belirtiniz.

  • Cevap: Tarihi ticaret yolları toplumların birbirlerinden etkilenmeleri ve birbirlerinden pek çok şey öğrenmelerini sağlamıştır.

6. Sınıf Anadol Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap