Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 205

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları Anadol Yayıncılık‘a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 205

6. Bitkiler kendi besinlerini üretirken havadaki karbondioksidi kullanarak havaya oksijen verirler. Bu nedenle ormanlar dünyanın oksijen kaynağı olarak nitelendirilebilir. Ormanlık alanlar insanların hatalı davranışları sonucu her geçen gün küçülmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hatalı insan davranışlarından biri değildir?
A) Piknik yapıldıktan sonra piknik ateşinin söndürülmemesi
B) Tarım alanı açmak için ormanların kesilmesi
C) Ormanlık alanlara kırık cam parçaları bırakılması
D) Kendiliğinden yıkılmış ağaçların odun olarak kullanılması

 • Cevap: D

7. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynaklara örnek olamaz?
A) Kara yolu
B) Maden
C) Su
D) Toprak

 • Cevap: A

8. Aşağıda ülkemiz kaynakları kullanılarak yapılan üretim faaliyetlerinden bazıları verilmiştir.
• Ayçiçeği kullanılarak yağ elde edilmesi
• Antalya’da yaz aylarında turizm yapılması
• Elektrik kablosu üretimi
Buna göre yukarıda verilenlerle seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Maden
B) Orman
C) Su
D) Toprak

 • Cevap: B

9. Devletimizin mali kaynaklarından biri vergidir. Devletimiz topladığı vergilerle vatandaşlarına çeşitli hizmetler sunar. Bilinçli her vatandaş vergisini zamanında öder. Bunu yapmak her vatandaşın görevi ve sorumluluğudur.
Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bilinçli bir vatandaşın vergisini zamanında ödediği
B) Vergi sayesinde devletin yatırım yapabildiği
C) Vergi vermenin önemi
D) Verginin herkesten eşit olarak alındığı

 • Cevap: D

10. Yer şekilleri, iklim, su kaynakları gibi doğal faktörler; nüfus ve ulaşım gibi beşerî faktörler ülkemizde bir yere yatırım yapılmasında belirleyici olan özelliklerdir.
Bir yatırımcı nüfusun fazla olduğu yerlerde yaşayan insanların et ve yumurta ihtiyacını karşılamak için kümes hayvancılığı yapmak istemektedir.
Bu yatırımcının aşağıdaki illerden hangisine yakın bir yerde tesisini kurması daha uygundur?
A) Bursa
B) Gümüşhane
C) Hakkari
D) Muğla

 • Cevap: A

H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizin kaynakları ile ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Ülkemiz maden yatakları bakımından oldukça zengindir. Sanayi ve turizm alanında da gelişme gösteren Türkiye en hızlı gelişen ülkeler listesinin zirvesinde yer alıyor. Son on yılda teknolojinin hem tarım hem de sanayi alanında başarıyla uygulanması, ülke ekonomisini çok daha güçlendirmiştir. Ülkemizin madenleri, denizleri, yer altı ve yer üstü kaynakları ekonomimizde çok önemli yere sahiptir.

2. Çevre kirliliğini azaltmada yenilenebilir enerji kaynaklarının katkılarını belirtiniz.

 • Cevap: Günümüzde sanayileşmenin ve şehirleşmenin bir sonucu olarak enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacının artması ile birlikte enerji üretiminde kullanılan tükenilebilir olarak nitelendirilen fosil yakıtların da kaynakları azalmaktadır. Doğada kendini zaman içerisinde yenileyen ve hiç tükenmeyen güneş, rüzgâr, dalga, bitkisel atık gibi doğal kaynakların kullanılması ile üretilen enerjiye yenilenebilir enerji adı verilir. Fosil kaynaklar ozonun delinmesi, küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğanın tüketilmesi gibi ciddi zararlara yol açar. Yenilenebilir enerji kaynakları ise düşük maliyetlidir, çevre dostudur, temiz ve yerlidir. Bu yüzden fosil yakıtlara dayalı enerjinin yerini almaya başlamıştır. Gelecek nesillere de doğal mirasın aktarılabilmesi, çevrenin korunması ve ucuza enerji elde edilebilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi bir zorunluluktur.

Yenilenebilir enerji kaynağı türleri şöyledir:

Rüzgâr enerjisi
Güneş enerjisi
Hidroelektrik enerjisi
Jeotermal enerji
Dalga enerjisi
Biokütle enerjisi
Hidrojen enerjisi

3. Bir yerde yatırım ve pazarlama yapmak için hangi coğrafi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediniz.

 • Cevap: O yerin yer şekillerine dikkat etmek gerekir. Yer şekillerinin uygun koşullarda olması önemlidir. Çünkü ulaşım ticaret için çok önemlidir. Ticaretin gelişmesi ulaşım ağının gelişmesine bağlıdır. Zor koşulların olduğu yerde ticaret ve yatırımlar gelişemez.

4. Vatandaşlık sorumluluğu olarak vergi vermenin niçin önemli olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Vergi vermenin önemi: Devletin halka sunduğu hizmetlerin devamını sağlamaktır. Yani yol, su, elektrik, sağlık, eğitim vs. gibi altyapı hizmetleri verilen bu vergilerle karşılanmaktadır. Vergi ödeme fakir zengin fark etmeksizin herkesin ödemesi gereken bir yükümlülüktür.

5. Nitelikli insan gücünün ülkemiz ekonomisine katkılarını belirtiniz.

 • Cevap: Nitelikli insan gücü verimli çalışacak ve işini en iyi şekilde yapabilecek elemanların çokluğu demektir. Bu üretimin artmasına ve kalitenin yükselmesini sağlar. Böylece ülke ekonomisi ve de insanların refah ve ekonomik seviyesi yükselecektir.

6. Bireyin meslek seçimini etkileyen unsurların neler olduğunu ifade ediniz.

 • Cevap: Şu şekilde sıralayabiliriz:

Çocukluk hayalleri
Kültür
Cinsiyet
İlgi alanları
Edindiğiniz roller
Yetenek ve becerileriniz
Sosyo-ekonomik koşullar
Önceki deneyimler

6. Sınıf Anadol Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
happy
1
love
0
clap
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap