Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İslamiyet’in Doğuşu ve Değişim Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İslamiyet’in Doğuşu ve Değişim Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 İslamiyet’in Doğuşu ve Değişim Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Dinî inançlarınızın günlük yaşantınıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.

 • Cevap:  Dini inançlarımız sosyal hayatımızı doğrudan etkiler. Çünkü insanlar inançları doğrultusunda hayatlarına devam etmek isterler. İnanmak insanların hayatını kökten değiştirmektedir. Müslüman toplumlarda İslam’ın yaşanmasında çeşitli ibadetler olduğu için sosyal, kültürel, sanat alanlarında dini inançlar kendini göstermektedir.Müslüman toplumların şehirlerinde camiler olur, mescitler olur, insanlar dini yaşadıklarını kıyafetlerinden belli ederler, ibadetlerini yerine getirmeleri noktasında hassas olurlar. İyiliğe, duaya, vicdana çok önem verirler.Toplum birlik ve beraberlik içinde barış ve huzur ortamında yaşamaya devam eder. Manevi değerler bakımından yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma, paylaşma gibi değerler yaşanır ve ön planda da tutulur.

Hz. Cafer’in bu sözlerini dikkate aldığınızda İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın sosyal durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

 • Cevap: Hz. Cafer ‘ in bu sözlerini dikkate aldığımızda İslamiyet ‘ ten önce Arap yarımadasının sosyal durumunun çok geri, cahiliye adetlerinin yaşandığı vahşet ve insanlıktan uzak olduğunu söyleyebiliriz.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

1) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda yaşasaydınız hangi sorunlarla karşılaşırdınız? Yazınız.

 • Cevap: İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda cahiliye dönemi yaşanmaktaydı. İnsanların sosyal ve hukuki hakları bulunmamaktaydı. İnsanlar köle ticareti ile alınıp satılıyordu. Kadınlar ve çocuklar toplumda hiçe sayılıyordu. Parası olan güçlü sayılıyordu.O dönemde yaşayan birinin karşılaşması mümkün olan sorunlar, din ve inanç özgürlüğünün olmaması, köleliğin olması, sömürü düzenin olması şeklindedir.

2) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda toplumsal birliğin sağlanamamasının nedenleri nelerdir? Yazınız.

 • Cevap: İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda cahiliye dönemi yaşanmıştır. İnsanlar köle olarak kullanılmış, kadınlar ve kız çocukları değersiz olarak görülmüştür. İnsanların sosyal ve hukuki hakları görmezden gelinerek zulüm ve savaşlar baş göstermiştir.İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda toplumsal birliğin oluşturulamamasının nedeni toplumda sınıf ayrılıklarının olması, köle ve tüccar sömürüsü düzeninin olması, kadın ve çocukların hiçe sayılması şeklindedir.

3) İslamiyet öncesinde Mekke’nin gelişmesinde hangi unsurlar etkili olmuştur? Yazınız.

 • Cevap: İslamiyet öncesinde Arap yarım adasında cahiliye dönemi yaşanıyordu. Bu  sebeple ülke birçok konuda geri kalmıştı. Toplum geçimini genellikle ticaretle sağlıyordu. Cahiliye döneminde Arap yarım adası önemli bir gelişme sağlayamamıştı.

Hz. Muhammed’in genç yaşta böyle bir topluluk içinde yer alması onun hangi kişi özelliğini gösterir? Yazınız.

 • Cevap: Haksızlıklara karşı gelen, dürüst, adil, eşitlikten yana olan, cesur.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi’nde “Muhammed’ül Emin” olarak tanınmıştır. Ona “Emin” unvanının verilmesinin nedenleri neler olabilir? Yazınız.

 • Cevap: Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi’nde “Muhammed’ül Emin” olarak tanınmıştır. Her konuda güvenilir olduğu ve doğru sözlü olduğu için Hz. Muhammed ‘ e halk tarafından “Emin” yani güvenilir kişi ünvanı verilmiştir.

Hz. Muhammed’e inen ilk ayetin “oku” diye başlaması İslam dininin hangi özelliğini gösterir? Tartışınız.

 • Cevap: İslam dininin eğitime, bilgiye ve akla verdiği önemi göstermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

1) Bu sözleşmenin amaçları neler olabilir?

 • Cevap: Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak.
  Barışı hakim kılmak.
  İnanç özgürlüğü sağlamak.
  Toplumsal huzur ve barışı tesis etmek

2) Sözleşmeyi insan hakları açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: İnsan hakları açısından oldukça önemlidir.İnanç özgürlüğü olduğu zaman barış ve huzur daha kalıcı olmaktadır.

3) Yaşanabilecek sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in hakem olarak seçilmesi onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olabilir?

 • Cevap: Adil, güvenilir ve dürüst olma özelliklerini taşımaktadır.

Bu bilgilere göre Mescidi Nebevi’nin yapılış amaçları nelerdir? Tartışınız

 • Cevap: Cami, eğitim yuvası, kimsesizlere yardım evi

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Esirlerin okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları Hz. Muhammed’in neye önem verdiğini gösterir? Tartışınız.

 • Cevap: Eğitime ve bilgiye önem verdiğini göstermektedir.

Hz. Muhammed Mekke’yi fethettikten sonra şehirde genel af ilan etmiştir. Bu durumun sonuçları neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: İnsanların düşmanlıkları bırakması ve kaynaşması açısından önemli olmuştur.İslama geçmede önemli olmuştur.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin verilen bölümünde insanlığa verdiği mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası yaşanfısıyla karşılaşfırarak yazınız.

 • Cevap: Cahiliye döneminde kadınların hiçbir hakkı yokken; Veda hutbesinde kadınlara haklar verilmiştir.Cahiliye döneminde ırkçılık varken, Veda hutbesinde insanların renklerinden dolayı ayrım yapılamayacağını ve herkesin eşit olduğu bildirilmiştir.Mal ve can güvenliğinin önemine vurgu yapılmıştır.

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar” diye seslenmesi, Veda Hutbesi’nin hangi özelliklerini gösterir? Tartışınız.

 • Cevap: Veda hutbesinin evrenselliği ortay çıkmaktadır.Sadece Arap yarımadasına değil tüm dünyaya mesaj verilmiştir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Aşağıdaki ifadelerin hangi halife dönemine ait olduğunu örnekteki gibi uygun kutucuklara yazınız.

 • Cevap:

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Aşağıdaki kronoloji çizgisinde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 • Cevap:

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Aşağıdaki tabloda Arap Yarımadası’nda İslamiyet’ten önceki durum ile İslamiyet’in doğuşu sonrasında meydana gelen değişiklikler verilmiştir. Bunları örnekteki gibi eşleştiriniz.

A. Putlara taparlardı.
B. Güçlüler zayıfları ezerdi.
C. Kadına önem verilmezdi.
D. Okuma yazma yaygın değildi.
E. Kabile savaşları ve kan davaları yaygındı.
F. Araplar arasında siyasi birlik yoktu.

Cevap:

 • Cinsiyet alanındaki haksızlıklara son verildi. ()
 • Eğitim alanında gelişmeler sağlandı. ()
 • Adalete önem verilmeye başlandı. ()
 • Araplar bir devletin bayrağı altinda toplandı. ()
 • Toplumsal birlik, huzur ve güven sağlandı. ()
 • Allah’ın birliği inancı hâkim oldu. (A)

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Aşağıdaki soruların cevaplarını bularak cevapların üzerini çiziniz.

 • Cevap:1) Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptığı son savunma savaşıdır. (HENDEK)
  2) Müslümanların siyasi olarak güçlenmesine ortam hazırlayan gelişmedir.(Göç anlamına gelir.) (HİCRET)
  3) Peygamberimizin babasının adıdır. (ABDULLAH)
  4) Sonucunda esirlerin on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakıldığı savaştır. (BEDİR)
  5) Müslümanların hukuken tanınmasını sağlayan antlaşmadır. (HUDEYBİYE)
  6) Peygamberimizin Veda Haccı’nda okuduğu hutbenin adıdır. (VEDA HUTBESİ)
  7) Dört halifeden sonuncusudur. (HZ.ALİ)
  8) Dört halife sonrasında başlayan yeni dönemdir. (EMEVİ)
  9) Müslüman olan ilk kadındır. (HZ.HATİCE)10) İlk ayetin indiği mağaranın adıdır. (HİRA)
Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap