Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Destan ve Yazıtlarda Türkler Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Destan ve Yazıtlarda Türkler Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Destan ve Yazıtlarda Türkler Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurarak Asya fiziki haritası üzerinde Orta Asya sınırlarım çiziniz.

 • Cevap: Haritalardan faydalanarak defterinize çizmeniz gerekmektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Türklerin sosyal hayatlarında kullandıkları çadır ve eşyaları inceleyerek görsellerin altındaki soruları cevaplayınız.

Çadırın konargöçer hayata sağladığı kolaylıklar neler olabilir? Yazınız.

 • Cevap: Ekonomik açından olumlu bir yandan da olumsuz.Konar göçer oldukları için hayvancılıkla uğraşmışlardır.Hayvan etinden,sütünden,derisinden eşyalar giysiler yapıp satmışlardır.Ekonomiyi olumlu etkiler ama sürüde salgın hastalık varsa olumsuz etkiler.Sanat yönünden olumsuz etkiler çünkü kalıcı bir eser bırakmamışlardı.

Türklerin görsellerdeki eşyaları yapabilmeleri için hangi ekonomik faaliyetlerde gelişmiş olmaları gerekir? Yazınız.

 • Cevap: Hayvancılık, madencilik

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

Kurganda çıkan buluntular eski Türklerin sanatı hakkında hangi ipuçlarını veriyor? Tartışınız.

 • Cevap: Türklerin hangi tür sanatları el işlerini ve de sanat malzemesi olarak hangi tür eşyaları kullandıklarını göstermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Türklerin komşu ve çağdaşı olduğu milletlerden çok daha önce pantolon, yelek, çizme giymelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap:  Türklerin Medeniyetleşmeye açık olduklarını ve her türlü yeniliği gelişmeyi takip ederek kendilerini modern bir görünüme kavuşturacak adımları atabilme cesaretlerinin olduğunu göstermektedir.

Okuduğunuz Altın Elbiseli Adam ve Hun Kadın Savaşçılar ile ilgili haberleri dikkate alarak Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının sanatı ve ahiret inancı hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.

 • Cevap: Türkler ölümden sonra da yaşam olduğu inancına bağlıdırlar. Bundan dolayı da ölüleri kendilerine ait eşyalarla beraber gömmüşlerdir. Bundan dolayı mezarlardan ölülere ait ev eşyaları çıkmaktadır. Hatta atıyla bile gömülen vardır. Altın Elbiseli Adam’da ise Türklerin hangi tür malzeme ile ne tür sanatta geliştiklerini göstermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Metne göre Tötü Kanalı’nın açılması Kök Türklerin hangi alanda geliştiklerini göstermektedir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Arkeolojik kazılarda, Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanmıştır. Tötü ırmağından açılan kanal, Altay’larda tarımın yapıldığının işaretleridir. Kök Türkler zamanında kullanıldığı anlaşılan Tötü kanalının boyu 10 km’ye yakındı ve o kadar yüksek teknik bilgiye dayanmakta idi ki, Ruslar 1935’te bu kanalı aynen kullanmaya devam ettiler. Köktürklerin Tötü ırmağından 10 km su kanalı açmaları, Türklerin coğrafyada ve mühendislikte geliştiklerini göstermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Ergenekon destanındaki bilgilere göre Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yazınız.

 • Cevap: ağdan çıkmak için toplanıp karar aldılar kısmından anlıyoruz ki, Köktürklerde önemli kararlar için kurultay toplanarak kararlar alınırdı. Halk bir kağan etrafında toplanmakta, yok olduğu zannedildiği bir anda tekrar daha kuvvetli şekilde ortaya çıkabilmektedirler. Ergenekon destanına göre, Türkler bu bölgede hayvancılık yapmışlardır. Deve, at, öküz, koyun gibi hayvanlar bakmışlardır. Destandan anladığımız bir hususta, Türkleri yarı göçer konar oldukları, çadırlarda yaşayıp, koyunculuk yaptıklarıdır.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

1) Kök Türk Yazıtlarında Türk tarihine ışık tutacak hangi kültürel bilgiler yer almaktadır? Yazınız.

 • Cevap: Orhun Abideleri’nin birçok bölümünde, devlet adamlarına ve millete bir sesleniş, hitap söz konusudur. Bu hitaplar, zaman zaman, edebi denilecek güzellikte, süslü bir nutuğa dönüşürken, kimi bölümlerde, daha sade ve ağdalı olarak verilir. Bu seslenmelerde, devlet adamlarıyla millete,tavsiyelerde ve uyarılarda bulunulur.Bu uyarılar zaman zaman,sertleşmektedir

2) Bilge Kağan’ın Türk halkına verdiği öğütler nelerdir? Yazınız.

 • Cevap: Bilge Kağan, altıncı yüzyılın başlarında, yedinci yüz yılın ortalarında, Mancur’ ya dan İran’a kadar uzanan geniş bölgede, Asya’nın hakimi olmuş, Orhun Abideleri denilen “Ebedi taşa” yazdırdığı ”Türk Milletinin, Türk devletinin adı, sanı yok olmasın” diye öğütlemiştir. Bilge Kağan Anıtı’nda Türk Milleti, Çin’e karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarılmıştır. Yine birlik ve beraberliğin toplumsal bilincin ve vatan sevgisinin önemleri de vurgulanmıştır.

3) Kök Türk Yazıtlarının Türk tarihi açısından önemi nedir? Yazınız.

 • Cevap:Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi
  • Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir.
  • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar.
  • Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.
  • Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir.
  • Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır.
  • Orta Asya kültürünün en açık olarak ifade edildiği belge özelliğini taşırlar.
  • Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına imkân veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
  • Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasî bir beyanname karakterini taşımaktadır.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

1) Uygurların oluşturduğu kültürün öne çıkan özellikleri nelerdir? Yazınız.

 • Cevap:
 •  1. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk topluluğudur.
  2. Şehirler kurdular.
  3. Tarımcılık ve ticaret yaptılar.
  4. Din değiştirip Budizm ve Meniheizm’i benimsediler. (Savaşçı özelliklerini yitirmelerinde etkilidir. Et yemek yasak)
  5. Mimari gelişti. Tapınaklar yaptılar.
  6. Matbaa kullanan ilk Türk topluluğudur.
  7. Kağıt yapmayı öğrendiler.

2) Kâğıt, mürekkep ve matbaa kullanan Uygurlar hangi alanlarda gelişme sağlamıştır? Yazınız.

 • Cevap: Özellikle yazılı kültür anlamında ve de edebiyat alanında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Tarih kaydediciliği de ilerlemiştir.

3) Uygurların taş yerine kâğıt kullanmasının Türk kültür tarihi açısından önemi nedir? Yazınız.

 • Cevap: Bir çok verinin kültürel gelişmenin kayıt altına alınması kolaylaşmıştır. Bunun yanında kültürel ve eğitim anlamında diğer topluluklardan daha fazla gelişim göstermişlerdir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Destana göre Uygurlar niçin göç etmek zorunda kalmışlardır? Taraşınız.

 • Cevap: İktisadî ve Sosyal Sebepler: Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Türkler, kuraklık, salgın gibi tabiî olayların etkisiyle göç etmek zorunda kalmışlardır. Otlakların yetersiz kalması veya nüfusun artması, Türkleri, iklimi ve coğrafyası müsait yeni bölgelere sevk etmiştir. M.S.IV. yüzyıldaki Hun göçlerinde, Orta Asya’da hüküm süren “kuraklık”ın etkili olduğunu biliyoruz. Toprağın artan nüfusu besleyemez hâle gelmesi veya hayvanlar için yeterli otlakların kalmaması dolayısıyla göç etmişlerdir.

Uygurların yaşam tarzını Hun ve Kök Türklerin yaşam tarzları ile karşılaşırınız. Benzerlikleri ve farklılıkları yazınız.

 • Cevap: Uygurlar diğer Türk devletlerinden farklı olarak yerleşik hayata geçmişlerdir yerleşik hayata geçtiklerinden dolayı tarımla uğraşmışlardır.diğer Türk devletleri gibi Göktanrı dinini değil Çinlilerin inandığı mani dinini kabul etmişlerdir. Ayrıca Uygurların yerleşik hayata geçmiş olmaları, tarım ve ticaret ile uğraşmaları ve bu sayede birçok farklı kültür ile etkileşim içine girmeleri onların dil, bilim ve sanat alanında gelişmesinde etkili olmuştur. Hunlar ve Kök Türkler ise göçebe bir hayat sürmüş ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. Bundan dolayı Uygurların yaşam biçimi kendilerinden önce aynı bölgede yaşamış olan Hunlar ve Kök Türklerden farklılık göstermektedir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

 • Cevap:

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Önemli konularda kararlar alınan, kağanın, hatunun ve önemli devlet adamlarının katıldığı meclis (KURULTAY)
2. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti  (UYGURLAR)
3. İlk Türk devletlerinin yönetiminde etkili olan yazısız hukuk kuralları  ( TÖRE )
4. Eski Türklerde ölülerin gömüldüğü mezarlar (KURGAN)
5. İlk Türk devletlerinde kağanın eşinin ünvanı (HATUN)
6. Orta Asya Türklerinde ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilen taştan heykeller (BALBAL)
7. Uygurlara ait destan (GÖÇ)
8. Çinlilerin Asya Hunlarının akınlarını durdurabilmek amacıyla yaptiğı yapı (ÇİN SEDDİ)
9. Türklerin ilk ana yurdu (ORTA ASYA)
10. Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı eserleri (ORHUN ABİDELERİ)
11. Asya Hun Devleti’ne ait olan ve Mete Han’ın hayatinı anlatan destanın adı (OĞUZ KAĞAN)
12. Tarihte bilinen ilk Türk devleti  (HUN)
13. Eski Türklerde boylar birliğinin oluşturduğu yapı (İL)
14. Kök Türklerin ilk dönemlerini anlatan destanın adı  (ERGENEKON)
15. Türklerin savaşlarda hızlı hareket etmelerini sağlayan unsur (AT)
16. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet (GÖKTÜRK)
17. İlk Türk devletlerinde tanrının hükümdar olacak kişiye verdiğine inanılan yetki (KUT)
18. İslamiyet’ten önceki ilk Türk devletlerinde devleti yönetenlere verilen isimlerden biri (KAĞAN)
19. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü yer (TOY)

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap