Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. Ünite Birey ve Toplum Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 1. Ünite Birey ve Toplum Ünitemizde Neler Öğrendik Cevapları 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Birey ve Toplum Sayfa 36, 37 Değerlendirme Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( D ) 1. Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar.
( D ) 2. Bir öğrencinin eğitimini tamamlayarak doktor olması sosyal rollerin zaman içinde değişebileceğini
gösterir.
( Y ) 3. Ön yargı toplumda uyum içinde yaşayabilmemizi sağlar.
Y ) 4. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunu görmezden gelmeliyiz.
D ) 5. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.

  • Cevap:

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
(alo 150 – tarihimiz – vakıflar – ayrımcılık – kardeş – kardeşlik)

  • Cevap:

1) Ailemizde ………….kardeş ….………………. olmak doğuştan ya da yaşa bağlı sahip olduğumuz bir rolümüzdür.
2) ……… tarihimiz …….millî kültürümüzün en önemli unsurlarından biridir.
3) Toplumda ön yargıların artması…………..ayrımcılık..………………..ve çatışmaya neden olabilir.
4) Türk-İslam devletlerindeki………….… vakıflar ………………..yardımlaşma ve dayanışma kurumlarıdır.
5) alo 150 vatandaşın kamuyla alakalı şikâyet, istek, ihbar ve müracaatlarını yapacakları telefon hattıdır.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?
A) Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak
B) Sorunuyla ilgili dilekçe vermek
C) Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek
D) Sorunu görmezlikten gelmek

  • Cevap: D

2) Ayşe ve sınıf arkadaşları, Van depreminde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için okullarında kermes düzenlemişlerdir. Topladıkları parayı da depremzedeler için açılan banka hesabına yatırmışlardır.
Ayşe ve arkadaşlarının yaptıkları bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisine örnek gösterebiliriz?
A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya
B) Uluslararası birlik ve beraberliğe
C) Bireysel ihtiyaçları karşılamaya
D) Sorunlara karşı duyarsız kalmaya

  • Cevap: A

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

3) “Bir milletin kâinat ve hayat kendisine göre adlandırması, seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır.”
Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştir?
A) Dil B) Din C) Gelenek D) Tarih

  • Cevap: B

4) Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptiğı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir.
Buna göre;
I- Üniversiteden mezun olup mühendis olmak
II- Sınıf başkanı olmak
III- İzci lideri olmak
IV- Yeni doğan kardeşine abi ya da abla olmak gibi rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz?
A) Yalnız IV C) II ve III
B) I ve II D) I-II ve III

  • Cevap D

5) Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. Dil, tarih, inanç, gelenek, örf gibi milli kültürü oluşturan unsurlar milletin birliği ve beraberliğinde önemli role sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi dinin milli birlik beraberliği sağlamadaki etkisine örnek olabilir?
A) Ortak geçmişe sahip insanlar arasında duygusal bağlar kuvvetli olur.
B) Bayramlarda kırgınlıklar son bulur böylelikle halkın birbirine bağı kuvvetlenir.
C) İnsanların aynı dili konuşması insanlar arasında ortak duygu, hedef ve tepkilerin oluşmasında önemli yere sahiptir.
D) Düğünlerde, cenazelerde komşuların yardıma koşması geleneği toplumsal bağların güçlenmesini sağlar.

  • CevapB

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

1) Üstünde eski elbiseler olan bir genç, aracına binen bir kadının camına tiklayarak camı açmasını ister. Kadın, gencin hâlini görünce para istediğini düşünerek ona bozuk para uzatir. Aslında genç adam, kadına az önce düşürdüğü cüzdanını vermeye çalışmaktadır.
Kadının gence karşı bu tutumu hangi kavram ile ifade edilebilir?

  • Cevap: Ön yargı

2) Tuğrul Bey, Dandanakan Savaşı sonrasında toplanan kurultayda eline aldığı bir oku ağabeyi Çağrı Bey’e vererek kırmasını ister. Çağrı Bey bu tek oku rahatça kırar. Ok sayısı üçe çıkınca kırmakta zorlanır. Ok sayısı dörde çıkarılınca kıramaz. Bu olayın ardından Tuğrul Bey, “Bu oklar gibi olursak her daim milletimiz var olur.” der.
Tuğrul Bey, bu davranışıyla toplum için hangi unsurun önemini vurgulamaya çalışmıştır?

  • Cevap: Birlik ve Beraberliğin
Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
unlike
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

Yorum Yap