Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 120-121-122-123

5. Sınıf E Kare Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Sayfa 120-121-122-123

[syf]5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 120[/syf]

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

 • Cevap:

1. (Y) Sanal ortamda ulaştığımız bilgileri sorgulamaya ihtiyaç yoktur.
2. (D) Mesafeli alışverişlerde, kimlik hırsızlığı ile karşılaşmamak için güvenli genel ağ kullanmalıyız.
3. (D) Toplum içerisinde telefonla yüksek sesle konuşmak doğru değildir.
4. (Y) Her kitabın son kısmında kaynakça bölümü yer alır.
5. (D) Medya okuryazarı olabilmek için teknoloji ile barışık olmak gerekir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

genel ağ, güvenli, mesafeli alışveriş, sosyalleşme, kimlik hırsızlığı, bilim insanı

 • Cevap:

1. Sanal ortamda elde ettiğimiz bilgilerin tamamı Güvenli olmayabilir.
2. Eğer tedbirli olmazsak Mesafeli alışveriş yaparken kimlik hırsızlığı ile karşılaşabiliriz.
3. Teknolojik araçları gereğinden fazla kullanmak insanların Sosyalleşme azaltabilir.
4. Planlı, sabırlı, dürüst ve çalışkan olmak Bilim insanı özellikleri arasındadır.
5. Dijital okuryazar olmak Genel ağ güvenli bir şekilde kullanmayla ilişkilidir.

Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.

medya okuryazarlığı, güvenli genel ağ, hayal gücü, bilim etiği, sanal ortam, arama motoru

 • Cevap:

1. Genel ağda araştırmaya başlamak için kullanılır. (Arama motoru)
2. Toplumumuzda, genel ağı doğru ve güvenilir bir şekilde kullanmak gün geçtikçe yaygınlaşıyor. (Güvenli genel ağ)
3. Bilim insanlarının ve buluş yapanların bazı özellikleri, onları daha başarılı yapıyor. (Hayal gücü)
4. Yaptığımız çalışmalarda kullandığımız kaynakları belirtmemiz uymamız gereken kurallar arasındadır. (Bilim etiği)
5. Medyayı gerektiği gibi kullanmak istiyorsanız sanal ortam, güvenli genel ağ kullanımı, mesafeli alışveriş gibi konularda bilgi sahibi olmalısınız. (Medya okuryazarlığı)

[syf]5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 121[/syf]

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Mehmet, günün büyük bir bölümünü genel ağda arkadaşlarıyla çevrimiçi oyun oynayarak geçirmektedir. Verilen bilgiye göre Mehmet’in aşağıdaki kurallardan hangisine uymadığı söylenebilir?

A) Şifre ve kişisel bilgileri paylaşmak
B) Genel ağda uzun zaman geçirmek
C) Güvenli genel ağ sitelerine girmek
D) Antivirüs programı kullanmak

 • Cevap: A

2. Songül araştırma ödevini yaparken,

• Farklı genel ağ adreslerinden yararlanmıştır.
• Bilgilerin yeni tarihli olmasına dikkat etmiştir.
• Genel ağda ulaştığı bilgileri farklı kaynaklardan karşılaştırmıştır.
• Resmî sitelerden faydalanmıştır.

Buna göre Songül’ün araştırma ödevi ile ilgili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğru bilgiye ulaşmaya çalışmıştır.
B) Güvenilir siteleri kullanmıştır.
C) Araştırmasında güncel bilgiler kullanmıştır.
D) Yerli bilim insanlarının eserlerinden faydalanmıştır.

 • Cevap: A

3. Genel ağı güvenli bir şekilde kullandığını söyleyen bir arkadaşınızın aşağıdakilerden hangisini yaptığını söylemek uygun değildir?

A) Kullandığım şifreleri kimseyle paylaşmam, sadece unuttuğumda bakabilmek için bir yere not ederim.
B) Genel ağda adım, yaşım, adresim gibi kişisel bilgilerimi, kimseyle paylaşmamaya dikkat ederim.
C) Genel ağı kullanırken rahatsız olduğum bir durum olursa hemen aileme bilgi veririm.
D) Bilgisayar kullanırken yorulduğumda dinlenmeyerek yetiştirmem gereken işleri yaparım.

 • Cevap: D

4. Ben benden öncekilerin bıraktığı yerden başladım.” diyen bir bilim insanının bu sözü bilim insanlarının aşağıdaki hangi özellikleriyle ilgilidir?

A) Kendine güven duyması
B) Çok çalışkan bir kişi olması
C) Başkalarının birikimlerinden faydalanması
D) Azimli, sabırlı ve kararlı bir kişi olması

 • Cevap: B

5. Bilimsel etiğe uygun davranmak ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki söz konusudur?

A) Sanal ortamı güvenli kullanmak
B) Yararlanılan kaynaklardaki bilgilerin aslını kullanmaya özen göstermek
C) Teknolojiyi kullanırken çevremizle olan ilişkilerde dikkatli olmak
D) Mesafeli alışverişlerde, ilgili firmanın güvenilir olup olmadığını araştırmak

 • Cevap: D

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Teknolojik ürünlerin sosyal hayatımıza ne gibi etkileri olmaktadır?

 • Cevap: Teknoloji yaşamın bir parçasıdır ve her zaman hayatınızda olmaya devam edecektir. Özellikle pek çok önemli teknolojinin icadı ile beraber bu icatların gelişmesi sayesinde, artık hayatımız çok daha kolay hale geldi. Tabii her şeyin fazlası zararlı olduğu için teknolojiden de mutlaka dengeli şekilde faydalanmamız gerekir. Yani ne çok ne az kullanmalıyız.

2. Sanal ortamda ulaştığımız bilgiler niçin güvenilir olmayabilir?

 • Cevap: Çünkü sanal ortamda ulaştığımız bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği kesin değildir. Bu yüzden sanal ortamda edindiğimiz bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmeli güvenli sitelere girmeliyiz zaten güvenli olmayan siteler bilgisayarınız, tabletiniz, telefonunuz vs. tarafından güvenli değil olarak belirtilecektir. Sanal ortamda ulaştığımız bilgilerin doğruluğunu sorgulamazsak yanlış bilgilere ulaşır ve yanlış bilgileri benimseyebiliriz bu da bizim zararımıza olur sonuçta bilginin her türlüsü değil doğru olanı kârdır.

3. Sanal ortamda kimlik hırsızlığına uğrandığında neler yapılmalıdır?

 • Cevap: Hemen polise başvurulmalı sanal kartın iptali ile ilgili hemen bankaya başvurulmalıdır.

4. Genel ağ kullanırken hangi konulara dikkat edilmelidir?

 • Cevap:

Kişisel bilgilerinizi herkesle paylaşmamanızı tavsiye ederiz
Paylaştıklarınız şeyleri istemediğiniz kişilere kapatın
Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık tekliflerini reddedin
Güçlü şifreler oluşturun ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın

5. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?

 • Cevap:

Sabırlıdırlar
Dürüsttürler
Cesurdurlar
Yeni görüş ve düşüncelere açıktırlar
Sorgularlar
Çalışkandırlar
İnsanlığa faydalı olmak
Ön yargılı değildirle
Tarafsızdırlar. için çalışırlar
Araştırmacıdırlar
Ümitlidirler
Bilimsel yöntemleri kullanırlar
Meraklı olmak

6. Araştırmalarımızda bilimsel etik kurallarına uymamızın yaptığımız araştırmaya katkıları nelerdir?

 • Cevap: Araştırma günlük hayattaki dürüstlük, kurallara uygunluk, açıklık, tarafsızlık, güvenilirlik ve başkalarına saygı benzeri etik değerlere dayanmalıdır. Böylece güvenilir bir çalışma ortaya konulur bilimsel bir bulgu ortaya konmuş olur.
[syf]5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 122[/syf]

5. ÜNİTE: İNSAN VE EKONOMİK FAALİYETLER

KONULAR: Bu ünitede sorumluluk, çalışkanlık ve saygı değerleri ile iş birliği, yenilikçilik, girişimcilik ve araştırma becerileri işlenmiştir.

1. Ekonomik 1 Faaliyetler ve Coğrafya

2. Benim Mesleğim

3. Ekonomi ve Sosyal Hayat

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayıncılık Çözümleri Sayfa 123[/syf]

NELER ÖĞRENECEĞİZ?

Bu ünitede;

• Yaşadığımız bölgenin coğrafi özellikleri ile ekonomik faaliyetleri arasındaki ilişkiyi,
• Yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetlerin toplum yaşamına etkisini,
• Ürünlerin, üretiminden bize ulaşana kadar geçirdiği aşamaları,
• Girişimcilerin, iş birliği yaparak toplum yararına üretim, dağıtım ve tüketimle ilgili fikirler geliştirdiğini,
• Bilinçli tüketici olmayı,
• Bölgemizdeki ekonomik faaliyetler ve meslekler arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz.

4. Bir Ürünün Hikâyesi

5. Bir Projem Var

6. Bilinçli Tüketici

 • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Çözümleri E Kare Yayınları Sayfa 120-121-122-123  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap