Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sayfa 149, 150, 151, 152 Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

 • Cevap:

(Y) 1. Kırklareli, Nevşehir, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayinin geliştiği şehirlere örnektir.
(D) 2. İklimin ılıman, yeryüzü şekillerinin sade ve su kaynaklarının bol olduğu yerler tarımsal faaliyetler için uygundur.
(D) 3. Şehirlerde kültürel etkinlikler insanların sosyal hayatlarının bir parçası hâline gelmiştir.
(Y) 4. Giyim mağazasına giderek satın aldığımız kazak ve pantolon gibi ürünlerin giyilmesi üretim faaliyetine örnektir.
(D) 5. Öz güveni yüksek olan kişiler yeni iş fikirleri geliştirebilir.
(Y) 6. Bilinçli bir tüketici yalnızca alışveriş sırasında tüketici haklarına göre hareket eder.
(D) 7. Bir meslek edinen ve bu meslekte çalışan kişiler ülke ekonomisine katkıda bulunurlar.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

 • Cevap:

1. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi faaliyet alanları hizmet sektörü içinde yer alır.
2. Turizm faaliyeti sayesinde insanlar tarihî ve doğal güzellikleri tanır, eğlenir ve dinlenirler.
3. Fabrikalarda üretilen ürünlerin çeşitli araçlarla dağıtım yapılır ve tüketicilere ulaştırılması sağlanır.
4. İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa…….tüketim……..faaliyeti yapar.
5. Bir mal üretirken iş birliği yapmak önemlidir.
6. Ambalajlı gıda ürünlerini satın alırken üretim ve son kullanma tarihlerine bakmalıyız.
7. TSE damgası, ürünlerin devletin koyduğu kurallara uygun olarak üretildiğini gösterir.
8. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe meslek denir.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkilerini kutucuklara yazınız.

 • Cevap:

TARIM: Tarladaki işleri bir kişi tek başına yapamayacağı için başkalarından yardım almak durumunda kalır. Bu durum sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı kuvvetlendirir.
SANAYİ VE TİCARET: Sanayinin çevre kirliliğini olumsuz etkilemesi insanların sağlık kurumlarına daha fazla gitmesine neden olur. Ticaret de alış veriş yapma oranını arttırır ve insanların daha fazla iletişim kurmasına neden olur.
ORMANCILIK: Bu işle uğraşan kişiler ahşap eşyaları daha fazla tercih eder ve çevresini ağaçlandırma isteği duyar.
HAYVANCILIK: Hayvanlarla ilgilenmek için belirli bir zaman olmaması kişinin zamanını planlayamamasına neden olur. Başka insanlarla sosyalleşmek için daha az zamanı olur.
TURİZM: Çeşitli bölgelerden insanların bir arada bulunması iletişimi ve kültürlenmeyi arttırır.
MADENCİLİK: İnsanların düşünerek ve tedbirli olarak yaşamalarına neden olabilir.

Aşağıda üretim aşaması verilen ürünlerin, tüketim aşamasında kullanım şekillerini araştırarak karşılarına yazınız. Örneği inceleyiniz.

Buğday 

 • Tüketim aşaması:  Ekmek, makarna, börek

Süt

 • Tüketim aşaması: Peynir, yoğurt, ayran.

Pamuk

 • Tüketim aşaması: Elbise, iplik, yorgan.

Domates

 • Tüketim aşaması: Sebze, yemek, salça.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars yöresinde ekonomik faaliyet olarak büyükbaş mera hayvancılığı gelişme göstermiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan coğrafi özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzü şekillerinin sade ve düz olması
B) Yaz yağışlarının fazla olması
C) Sıcaklığın yaz aylarında çok yüksek olması
D) Toprağın verimli olması

 • Cevap: B

2. Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının uygun ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler sanayi tesisi kurmak için daha uygundur.
Buna göre aşağıda verilen illerimizden hangisinde sanayi faaliyetleri daha az gelişmiştir?
A) Gaziantep
B) İstanbul
C) Kayseri
D) Şırnak

 • Cevap: D

3. Kâğıt, kereste ve mobilya fabrikalarının bulunduğu yer ve çevresinde sosyal hayat zaman içinde değişebilir.
Bu durumun gerçekleşmesini sağlayan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayvancılık
B) Madencilik
C) Ormancılık
D) Tarım

 • Cevap: C

4. Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur?
A) Maden mühendisliği
B) Makine mühendisliği
C) Veterinerlik
D) Ziraat mühendisliği

 • Cevap: D

5. Ekonomik faaliyetler insanların sosyal yaşamlarını etkilemektedir. Bir çevrede yapılan ekonomik faaliyetler değiştiğinde insanların sosyal yaşamlarında da değişiklikler gözlenir.
İnsanların kazandıkları para ile konut satın alması
İnsanların çocuklarıyla birlikte sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinliklere daha fazla katılması
İnsanların temel gıda ihtiyaçlarını satın alması
İnsanların turizm faaliyeti için bütçe ayırması
Yukarıda verilenlerden durumlardan kaç tanesi ekonomik faaliyetler sonucu insanların sosyal yaşamlarının değişmesine örnektir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 • Cevap: C

6. Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Hayal güçleri geniştir.
B) Öz güvenleri yetersizdir.
C) Gözlem yetenekleri gelişmiştir.
D) Yeniliklere açıktır.

 • Cevap: B

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

ÜRETİM – DAĞITIM – TÜKETİM
Kullandığımız temel ürünler yukarıdaki aşamalardan geçmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasında karşılaştığımız durumlara örnektir?
A) Acıkan bir insanın beslenmesi
B) Buğdayın tarlaya ekilmesi
C) Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması
D) Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması

 • Cevap: A

8. Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bilinçli bir tüketicidir.
B) Alışveriş için plan yapmaz.
C) Ürünleri alırken seçici davranmaz.
D) Aile bütçesini aşacak şekilde alışveriş yapar.

 • Cevap: A

9. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapması gereken bir davranış değildir?
A) Garanti belgesini onaylatır.
B) Alışverişten sonra fiş alır.
C) Ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eder.
D) Ambalajı yırtık olan ürünleri satın alır.

 • Cevap: D

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Birlikten kuvvet doğar.
Yalnız taş, duvar olmaz.
10. Yukarıda verilen atasözlerimizle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Araştırma yapmanın
B) Cömertliğin
C) İş birliğinin
D) Tüketimin

 • Cevap: C

E- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetleri nelerdir?

 • Cevap: Tarım, turizm, balıkçılık, hayvancılık, sanayi, hizmet sektörü, ticaret.

2. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak gelişen meslekler nelerdir?

 • Cevap: Ziraat mühendisliği, veterinerlik.

3. Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılması o çevrede yaşayan insanların sosyal hayatlarını nasıl değiştirir?

 • Cevap: O bölgede insanların artmasına ve konut satışlarının da artmasına neden olur, artan nüfus ile çeşitli etkinliklerin yapılması da artar. Spor, sinema ve sanatta artış olur.

4. Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım imkânlarının çeşitlenmesi ürünlerin dağıtımını nasıl etkilemiştir?

 • Cevap: Ürünlerin bayatlamadan ve hızlı şekilde dağıtılmasını sağlar.

5. Üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirirken iş birliği yapmanın önemi nedir?

 • Cevap: İş birliği yapmak zorlukların aşılmasında ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önem kazanır.

6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarımızı kullanmak niçin önemlidir?

 • Cevap: İnsanların tüketici haklarını kullanması zarar etmesini önler, sağlıklı kalmasını sağlar, ekonomik tasarruf elde eder.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149, 150, 151, 152 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!