Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Sayfa 91, 92, 93, 94 Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

 • Cevap:

(D) 1. Fiziki haritalar yükselti basamaklarına göre yeryüzü şekillerinin dağılışını gösterir.
(Y) 2. Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere dağ adı verilir.
(Y) 3. Erzurum ve Kars çevresinde bozkır alanlar geniş olduğu için insanlar buralarda büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır.
(D) 4. Su kaynaklarının bol olduğu yerler insanlar tarafından yerleşim alanı olarak daha çok tercih edilir.
(Y) 5. İklim, insan faaliyetlerini her zaman olumsuz olarak etkiler.
(D) 6. Sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde, iş imkânları fazla olduğundan nüfus da fazladır.
(D) 7. Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmemesi orman yangınına sebep olabilir.
(Y) 8. Erozyon, kara ve demir yollarını kapatıp ulaşımın aksamasına neden olur.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

 • Cevap:

1. Deprem toplum hayatı üzerinde derin ve kalıcı olumsuz etkiler bırakmaktadır.
2. Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün belli bir ölçek dâhilinde küçültülerek düz bir alana aktarılmasına harita denir.
3. Erozyon sebebiyle toprağın üst kısmı taşındığı için toprak verimsizleşir.
4. Haritalardaki küçültme oranına ölçek adı verilir.
5. Dağlık ve engebeli alanlar ulaşım gelişmediği için seyrek nüfusludur.
6. Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz turizmi geliştiği için nüfus fazladır.
7. Sınırları belli bir alan içinde yaşayan insan sayısına nüfus denir.
8. İklim, insanların beslenme alışkanlıklarını etkiler.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

C. İklimin aşağıdaki tabloda verilen durumları etkileyip etkilemediğini örnekteki gibi belirtiniz. (etkiler – etkilemez) 

 • Cevap:

Ç. Aşağıdaki tabloda verilen özelliklere sahip yerlerde nüfusun “az” ya da “fazla” olduğunu örnekteki gibi işaretleyerek gösteriniz. (az nüfuslu – fazla nüfuslu)

 • Cevap

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Haritada kullanılan renkler bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini belirtmektedir.

Türkiye fiziki haritasına göre aşağıda verilen yerlerden hangisinin yükseltisi diğerlerine göre daha fazladır?
A) Kars
B) İstanbul
C) İzmir
D) Adana

 • Cevap: A

2. I. Sanayinin gelişmiş olması
II. Arazinin dağlık olması
III. İklim şartlarının uygun olması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir yerin yoğun nüfuslu olmasında etkilidir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: C

Yamaç eğiminin fazla olması
Toprağın yapısının gevşek olması
Yağışın fazla olması
Verilen unsurlar aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasına neden olmaktadır?
A) Çığ
B) Deprem
C) Sel
D) Heyelan

 • Cevap: D

4. Aşağıda verilen durumlardan hangisi selin meydana gelmesine neden olmaz?
A) Aşırı yağışların olması
B) Ormanlık alandaki ağaçların kesilmesi
C) Havanın ısınmasıyla birlikte karların erimesi
D) Ağaçlandırma çalışmalarının hızlanması

 • Cevap: D

5. İklim ve yeryüzü şekillerinin uygun olduğu yerlere fabrikalar daha çok yapılır. İş imkânları buralarda fazla olduğu için insanlar yerleşim yeri olarak fabrikaların kurulduğu alanları tercih ederler.
Yukarıda nüfusun dağılışında etkili olan hangi özellik hakkında bilgi verilmiştir?
A) Su kaynaklarının bol olması
B) Sanayi tesislerinin fazlalığı
C) Ulaşım imkânlarının iyi olması
D) Turizmin gelişmiş olması

 • Cevap: B

6. Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin görüldüğü yerlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Yağışlar en fazla kış aylarında düşer.
B) Bozkır bitki örtüsüne sahiptir.
C) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
D) Kerpiç evler yaygındır.

 • Cevap: A

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

7. Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin sonucu olarak gösterilemez?
A) Suların kirlenmesi
B) Depremin meydana gelmesi
C) Toprağın kirlenmesi
D) Küresel ısınma

 • Cevap: B

8. İklim özellikleri aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisini etkilemez?
A) Hayvancılık
B) Madencilik
C) Tarım
D) Turizm

 • Cevap: B

9. Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin hangisinde kış turizmi gelişmemiştir?
A) Erciyes Dağı
B) Palandöken Dağı
C) Uludağ
D) Yıldız Dağları

 • Cevap: D

10. Bu doğal afet büyük can ve mal kayıplarına sebep olur. İnsanları psikolojik olarak etkiler. Konutlar ve iş yerleri yıkılır.
Yukarıda toplum hayatına etkileri verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çığ
B) Deprem
C) Sel
D) Heyelan

 • Cevap: B

11. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekli değildir?
A) Göl
B) Körfez
C) Orman
D) Vadi

 • Cevap: C

E- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Fiziki haritalarda sarı ve kahverengi renk hangi anlama gelmektedir?

 • Cevap: Sarı: Deniz seviyesine göre 500-1000 metre arasında bulunan yükseltileri gösterir. Kahverengi: Deniz seviyesine göre 1500-4500 metre arasında bulunan, yükseltisi fazla olan yerleri gösterir

2. Fiziki haritaya bakarak ülkemizde bulunan dağlar ve ovalara örnekler veriniz.

 • Cevap: Amanos Dağı, Ağrı Dağı; Çukurova, Amik Ovası.

3. Yaşadığınız çevredeki iklim ile tarım faaliyetleri arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?

 • Cevap: Yaşadığım bölgede iklim koşulları ile tarım faaliyetleri doğrudan ilişkilidir. Yaşadığım bölge, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölge olduğu için burada daha çok zeytincilik, narenciye gibi tarım ürünleri yetiştiriliyor.

4. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörler hangileridir?

 • Cevap:

➜ Sanayi
➜ Turizm
➜ Ulaşım
➜ Eğitim ve sağlık hizmetleri

5. İnsanların doğal ortamı değiştirip ondan yararlandığı durumlara çevrenizden örnekler veriniz.

 • Cevap: Ormanların, mesire yerleri yapılması, deniz kenarlarına limanların inşa edilmesi örnek olarak gösterilebilir.

6. Depremin etkisini artıran ve insanlardan kaynaklanan sebepler nelerdir?

 • Cevap: Ev yapımında kalitesiz malzeme kullanılması, çarpık kentleşme, insanların depreme hazırlıklı olmamaları, fay hatlarının üzerine çok katlı binaların inşa edilmesi.

7. Heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi nedir?

 • Cevap: Heyelan yüzünden, tarım alanları ve dikili ağaçlar yerlerinden sökülerek yamaçlardan aşağı taşınabilir. Bu durum tarımda verim düşüklüğüne sebep olur. Aynı şekilde erozyon yüzünden, toprağın verimi düşer, çölleşme olur ve tarım alanları daralır. Bunun sonucunda tarımsal faaliyetlerde aksamalar yaşanır.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91, 92, 93, 94 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!